AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 19 marca 2001
Zmarł Robert Ludlum JAK PODAŁA STACJA CNN ZNANY POWIEŚCIOPISARZ ROBERT LUDLUM ZMARŁ W NAPLES NA FLORYDZIE W PONIEDZIAŁEK 12 MARCA 2001. MIAŁ 73 LATA. Według rzecznika szpitala Naples Community Ludlum zmarł na atak ...
Poniedziałek, 19 marca 2001
Warszawski Dom Książki WARSZAWSKI DOM KSIĄŻKI S.A. JEST JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA, ZARZĄDZA SIECIĄ 70 KSI GARŃ, ZATRUDNIA 280 PRACOWNIKÓW, W 2000 ROKU ZREALIZOWAŁ OBRÓT 28,5 MLN ZŁOTYCH, Z CZEGO NA KSIĄŻKI PRZYPADŁO 67 ...
środa, 14 marca 2001
PRZEZ WIELE LAT KIEROWA £ PAN SPRZEDA¯ ORAZ PROMOCJ¥ KSI¥¯EK W DU- ¯YCH AMERYKAÑSKICH I ANGIELSKICH WYDAWNICTWACH ORAZ FIRMACH DYSTRYBUCYJNYCH. JAK NA TLE PAÑ- SKICH DOTYCHCZASOWYCH DOŒWIADCZEÑ WYGL¥DA POLSKI RYNEK?...
środa, 14 marca 2001
DRUGI ROK DZIA£ALNO ŒCI AZYMUT ZAKOÑCZY£ STRAT¥. CZY W TYM ROKU TAK¯E BÊDZIE DEFICYT?...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Rozważania Ktoú nazwał minione dziesiÍciolecie dekadą Internetu. ZwrŰcił tym samym uwagÍ na fakt, że Internet - choĘ jego początkŰw dopatrywaĘ siÍ można w latach osiemdziesiątych, a nawet wczeúniej - w ostatniej ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Rebis w 2000 roku W ROKU 2000 WZROSŁY WSZYSTKIE WSKAŹNIKI OPISUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICTWA: OBRÓT O 23 PROC. (DO 13,827 MLN ZŁ), LICZBA TYTUŁÓW DO 211 (WZROST O 17 PROC.), A LICZBA NOWOŚCI DO 131 (WZROST O 9 PROC.). ZATRUDNIENIE ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Media GRUPA MEDIALNA BERTELSMANN PRZEJĘŁA 67 PROC. AKCJI W NAJWIĘKSZEJ EUROPEJSKIEJ SIECI TELEWIZYJNEJ - RTL GROUP. DRUGIM NAJWIĘKSZYM AKCJONARIUSZEM RTL JEST GRUPA PEARSON (22 PROC.), A RESZTA AKCJI ZNAJDUJE SI W OBROCIE ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
WE WTOREK 27 LUTEGO SZEFOWIE I DYREKTORZY OŚMIU WYDAWNICTW TWORZĄCYCH POROZUMIENIE WYDAWCÓW SPOTKALI SIĘ Z KIEROWNICTWEM TVP S.A. Spotkanie, w którym ze strony TVP S.A. uczestniczył prezes zarządu Robert Kwiatkowski oraz ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Klub dla Ciebie Ukazał siÍ trzeci w tym roku katalog Klubu dla Ciebie promujący m.in. nowa seriÍ wydaną specjalnie dla klubu - "Praktyczny Leksykon Przyrody". Jako oferta miesiąca prezentowane są dwa poradniki Delty ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
www.EMPiK.com Od 1 marca EMPiK.com wprowadza sprzedaż przez telefon. SpoúrŰd pełnej oferty sklepu zostały wybrane artykuły cieszące siÍ najwiÍkszym zainteresowaniem internautŰw w kategoriach: książki, muzyka, ...