AKTUALNOŚCI
Czwartek, 4 maja 2000
Krakowski Dom Książki Krakowski Dom Ksiąřki Sp. z o.o. został zarejestrowany 9 grudnia 1997 roku. Kapitał zakładowy wynosił 20 tys. zł, zaú załořycielami spŰłki byli: hurtownia Liber (303 udziały) oraz grupa pracownikŰw przedsiÍbiorstwa paŇstwowego Dom ...
Czwartek, 4 maja 2000
Krakowski Dom Książki Krakowski Dom Ksiąřki Sp. z o.o. został zarejestrowany 9 grudnia 1997 roku. Kapitał zakładowy wynosił 20 tys. zł, zaú załořycielami spŰłki byli: hurtownia Liber (303 udziały) oraz grupa pracownikŰw przedsiÍbiorstwa paŇstwowego Dom ...
Czwartek, 4 maja 2000
8 maja ruszy internetowy portal "Wasz wirtualny wydawca" naleřący do krakowskiej firmy BMR. - BÍdzie to przede wszystkim serwis informacyjny. Chcemy codziennie zamieszczaĘ nowe informacje o wydarzeniach związanych ksiąřką. Wirtualny ...
Czwartek, 4 maja 2000
2000-05-04 Targi w Genewie W dniu 3 maja rozpoczÍły siÍ w Genewie XIV MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki i Prasy, ktŰre potrwają do 7 maja. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyĘ bÍdzie szereg imprez kulturalnych. Do najciekawszych ...
Czwartek, 4 maja 2000
Prezes Rady MinistrŰw Jerzy Buzek odwołał z dniem 19 kwietnia Jacka Weissa z funkcji podsekretarza stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego. - Złořyłem wniosek o odwołanie wiceministra Weissa poniewař mam bardzo krytyczną opiniÍ ...
Czwartek, 4 maja 2000
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Jak informowała "Gazeta Stołeczna" tylko trzy na dwadzieúcia zapytanych w Warszawie osŰb wiedziało, gdzie jest Biblioteka Narodowa. Brak takiej wiedzy wúrŰd warszawiakŰw to tylko jeden z powodŰw, dla ktŰrego ...
Czwartek, 4 maja 2000
Ksiazki.pl i Ksiazka.pl mają nowych właúcicieli Ostatnie tygodnie przyniosły duře zmiany na rynku internetowej informacji o ksiąřce. Dwa konkurencyjne serwisy - Ksiazki.pl i Ksiazka.pl mają nowych właúcicieli. Ksiazki.pl - codzienny serwis ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
Polska we Frankfurcie Rozmowa z Rudolfem Lorenzo, dyrektorem targów frankfurckich - Jak pan ocenia przygotowanie Polski do roli gościa honorowego Frankfurckich Targów Książki? - Wiele słyszymy od polskiej strony na temat ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
Aż siedem firm znalazło się na "krótkiej liście" inwestorów dopuszczonych do kolejnego etapu prywatyzacji WSiP. Każdy inwestor dostał zaledwie pięć dni na zbadanie kondycji prywatyzowanego wydawnictwa. Ministerstwo Skarbu Państwa utajniło ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
13-15 kwietnia 2000 Zupełnie niespodziwanie Targi Edukacyjne EDUKACJA w Kielcach osiągnęły wiek odpowiedni, aby obchodzić pierwszy jubileusz. Od 13 do 15 kwietnia odbyła się piąta edycja tej imprezy, niezwykle ważnej dla regionu świętokrzyskiego. Wielka ...