Wtorek, 20 czerwca 2017
Rekrutacja na studia w drugiej edycji

Polska Izba Książki oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie umowy z Instytutem Książki  rozpoczynają rekrutację na drugą edycję Polskiej Akademii Księgarstwa  w formie  Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa lub kursu UW (w przypadku osób ze średnim wykształceniem).

Do końca 2017 roku odbędzie się 10 trzydniowych zjazdów w Warszawie począwszy od  30 czerwca – 2 lipca po 10-12 grudnia. Studia na Polskiej Akademii Księgarstwa są finansowane przez Instytut Książki i są  bezpłatne dla zakwalifikowanych słuchaczy. Pobierana jest jedynie opłata w wysokości 250 zł od osoby w formie wpisowego.

Słuchacze pokrywają natomiast koszty przyjazdu  na zajęcia oraz noclegów. Organizatorzy PAK udzielą pomocy w zakresie rezerwacji miejsc noclegowych.

W trakcie studiów przewidziano wyjazd studyjny na Targi Książki we Frankfurcie, którego koszty pokrywa Instytut Książki, natomiast słuchacze zobowiązani są do pokrycia kosztów wpisowego w wysokości 250 zł od osoby.

Na studia podyplomowe na PAK zakwalifikowane zostaną osoby, które ukończyły studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu. Natomiast osoby, które nie mają ukończonych studiów wyższych mogą uczestniczyć w zajęciach na zasadzie kursu. Wszyscy absolwenci PAK otrzymują stosowne dyplomy ukończenia studiów podyplomowych względnie kursu.

Osoby zainteresowane studiami na PAK proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się – do 23 czerwca 2017 roku – w formie e-maila skierowanego na adres pak@pik.org.pl, który powinien zawierać:

– podanie o przyjęcie na studia lub kurs.

– CV

– zeskanowany dyplom ukończenia szkoły wyższej (dla absolwentów wyższych uczelni).

Preferowane będą osoby pracujące w  księgarniach niezależnych lub sieciowych, jak też osoby deklarujące gotowość podjęcia takiej pracy.

 

Po zakwalifikowaniu przez PIK dalsza rekrutacja na studia podyplomowe odbędzie się poprzez system rekrutacyjny UW.

Pierwszą edycję Polskiej Akademii Księgarstwa w roku akademickim 2015/2016 ukończyło 35 osób. W drugiej edycji PAK przewidziano również zajęcia dla 35 słuchaczy.

Kontakt i informacje:

– dr Agnieszka Chamera-Nowak, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i  Bibliologii UW, tel. 514 812 999, e-mail : achamera@uw.edu.pl

– Maria Czarnocka, Polska Izba Książki, tel. 602394256, e-mail: m.czarnocka@gmail.com

– Piotr Dobrołęcki, Polska Izba Książki, tel. 603715579, e-mail: dobrolec@warman.com.pl