Piątek, 13 października 2017
Targi Książki we Frankfurcie

Czwartek 12 października był drugim dniem Targów Książki we Frankfurcie, podczas którego tradycyjnie odbywa się najwięcej spotkań biznesowych i bierze w nich udział największa liczba uczestników. Dlatego tłok przy porannym jednoczesnym wejściu kilku tysięcy osób i ich wieczornym wyjściu jest ogromny, a niemal na wszystkich stoiskach prowadzone są rozmowy i prezentacje.
Najważniejszym wydarzeniem na polskim stoisku narodowym zorganizowanym przez Instytut Książki było wieczorne party, w którym z trudem pomieściło się blisko dwieście osób, zarówno polskich wystawców, jak i zagranicznych gości. Pomimo, że polski program nie przewidywał spotkań z pisarzami, to jednak w tym wydarzeniu wziął udział Janusz L. Wiśniewski (na zdjęciu), popularny pisarz, który na stałe mieszka we Frankfurcie. Gospodarzem spotkania był prof. Krzysztof Koehler, dyrektor programowy Instytutu Książki.
Obecna na Targach Książki we Frankfurcie grupa słuchaczy Polskiej Akademii Księgarstwa uczestniczyła w całodniowej konferencji zatytułowanej „Creative & Innovative Solutions by Bookshops & Booksellers Associacions”, zorganizowanej przez EIBF – European and International Booksellers Federation. W trakcie spotkania księgarze z wielu krajów przedstawiali swoje doświadczenia i osiągnięcia w tworzeniu nowych form działania, a przede wszystkim kontaktów z czytelnikami. Konferencje otworzyło wystąpienie Susanne Koenig, dyrektora wykonawczego księgarni „Powerhouse” oraz „Powerhouse on 8th” w Nowym Yorku, a następnie swoje prezentacje przedstawiali przedstawiciele księgarzy z Francji, Wysp Owczych, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii oraz Rosji. W końcowej części spotkania wystąpili przedstawiciele organizacji księgarskich z Australii, Czech i Szwecji. Gościem specjalnym był Alain Mabanckou, francuski pisarz, dziennikarz i poeta, a także wykładowca akademicki. W opinii polskich uczestników konferencji wszystkie wystąpienia wniosły wiele interesujących treści i wiele z przedstawionych rozwiązań i sugestii z pewnością będzie można wykorzystać w praktycznych działaniach polskich księgarzy.

Foto pd

Autor: (fran)