Czwartek, 20 kwietnia 2017
Ustawa o książce i Polska Akademia Księgarstwa

 

W środę 19 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki, w której uczestniczyło 43 przedstawicieli i pełnomocników.

Walne Zgromadzenie, któremu przewodniczył Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK, wysłuchało sprawozdania za rok 2016, które przedstawił prezes Włodzimierz Albin, a także sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz udzielono absolutorium członkom Rady PIK oraz członkom Komisji Rewizyjnej.

Włodzimierz Albin omówił następnie zadania i strategie PIK w roku 2017, które dotyczą działań w obszarze legislacji, promocji i rozwoju branży oraz promocji książki i czytelnictwa. Przyjęto też budżet na rok 2017.

Najważniejszymi omawianym tematami był projekt o jednolitej cenie książki oraz przyszłość Polskiej Akademii Księgarstwa, której pierwsza edycja w roku akademickim 2015/2016 zakończyła się pełnym sukcesem, podobnie jak projekt ogólnopolskiej bazy księgarń, którą obecnie objęto 1788 placówek.

Na koniec 2016 roku Izba liczyła 135 członków, w roku ubiegłym ubyło 8, a przybyło 10 członków.

Szerszą relację przedstawimy w Bibliotece Analiz.

 

Autor: (pd)