Plan szkolenia:

 


 1. Co to jest prawo autorskie?

  1. definicje prawa autorskiego

  2. miejsce prawa autorskiego w systemie prawnym

 1. Źródła prawa autorskiego

  1. regulacje prawa autorskiego w prawie krajowym

  2. regulacje prawa autorskiego w prawie międzynarodowym

  3. regulacje prawa autorskiego w prawie europejskim

 1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

  1. definicja utworu

  2. wyłączenia ustawowe

  3. rodzaje utworów (m.in. utwory inspirowane, utwory zależne, utwory zbiorowe  i zbiory utworów, utwory z zapożyczeniami)

 1. Podmiot prawa autorskiego

  1. autor i jego pozycja

  2. współtwórczość

  3. twórca-pracownik (utwory pracownicze)

  4. spadkobierca

  5. nabywca autorskich praw majątkowych

 1. Treść prawa autorskiego

  1. autorskie prawa osobiste

  2. autorskie prawa majątkowe

 1. Czas trwania autorskich praw majątkowych

 1. Dozwolonych użytek chronionych utworów

  1. dozwolony użytek osobisty

  2. dozwolony użytek publiczny (m.in. prawo cytatu)

 1. Umowy prawa autorskiego

  1. rodzaje umów prawa autorskiego

  2. forma umów prawa autorskiego

  3. przedmiot umowy

  4. wynagrodzenie

  5. pola eksploatacji

  6. przyjęcie utworu; usterki utworu

  7. nadzór autorski

  8. odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

 1. Prawa pokrewne – kategorie, charakterystyczne cechy, czas i zakres ochrony

 1. Organizacje zbiorowego zarządzania

 1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich

  1. odpowiedzialność cywilna

  2. odpowiedzialność karna

Osoba prowadząca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Migut Media Conferences Sp. z o.o., Coopers Conferences, Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. Wwykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie, ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 


 

Termin szkolenia: 17 maja 2010 roku, w godz. 9.30-17.00

Miejsce: Warszawa, DW Bellona, ul. Grzybowska 77

Koszt udziału jednej osoby: 500 zł (powyżej 2 osób z jednej firmy – 450 zł od osoby. Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

 

 

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 2/4, pok. 116, 00-048 Warszawa

Tel. 022 828 36 31, 828 36 26

Tel/faks 022 827 93 50

www.rynek-ksiazki.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

 

                Ewa Zając                                                            Ewa Tenderenda-Ożóg

                ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                                   ewa@rynek-ksiazki.pl

                tel. (22) 828 36 31, 826 73 54                                  tel. (22) 828 36 25 (26)

 

 

 

 

UWAGA:

 

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie organizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. i Kancelarię Prawniczą Patrimonium – „Umowy prawa autorskiego – aspekty praktyczne”.

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca w Warszawie, poprowadzi je mec. Joanna Hetman-Krajewska. Koszt uczestnictwa dla jednej osoby wyniesie 500 zł.

 

 

Przy zgłoszeniu na szkolenie „Umowy prawa autorskiego – aspekty praktyczne”, uczestnikom szkolenia „Podstawy prawa autorskiego” udzielona zostanie zniżka w wysokości 20 proc.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!