Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Relacja z dyskusji z udziałem Marka Balickiego i prof. Teresy Gardockiej

W czwartek 11 kwietnia w księgarni Wydawnictwa C.H.Beck przy Al. „Solidarności” 83/89 w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów i środowiska lekarskiego z okazji premiery „Komentarza do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”.

Autorzy komentarza: Marek Balicki, były minister zdrowia i lekarz psychiatra oraz prof. Teresa Gardocka, dyrektorka Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, a także prowadząca spotkanie Renata Maciejczak, redaktorka Wydawnictwa C.H.Beck, rozmawiali o tym, jakich pilnych korekt wymaga Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która ma już 30 lat.

Dyskusja skupiła się także na reformie psychiatrii osób dorosłych toczącej się od 2018 roku, której jednym z ważnych elementów są Centra Zdrowia Psychicznego. Można w nich otrzymać bezpłatne, całodobowe wsparcie – bez skierowania i konieczności zapisywania się na wizytę. W ramach programu pilotażowego działa już 100 takich miejsc co pozwala zapewnić opiekę dla 52,45 proc. populacji powyżej 18. roku życia. Zdaniem Marka Balickiego rozwiązania przyjęte w Centrach sprawdzają się w praktyce, ponieważ każde z nich ma swój obszar i liczbę osób – np. 100 tys. mieszkańców danego terenu, za które odpowiada. Centra dostają ryczałt. Jeśli z jakiegoś powodu pacjent odejdzie z ich terenu, pieniądze na niego są potrącane.

Rozmowa dotyczyła także funkcjonujących rozwiązań w zakresie leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Zdaniem prof. Teresy Gardockiej dużym błędem było przeniesienie w 2015 roku na podstawie Ustawy o zdrowiu publicznym problemów zdrowia psychicznego i ich prewencji do Narodowego Programu Zdrowia. Aby uniknąć takich błędów powinny powstać zespoły złożone z kompetentnych ludzi, które dokonałyby przeglądu z trzech minister: zdrowia, edukacji, pomocy społecznej. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na wzór Centrów dla dorosłych, ale z innym sposobem finansowania niż obecnie oraz z lokalnymi punktami zgłoszeniowo-koordynacyjnymi, które udzielałyby pomocy w ciągu 72 godz.

–  Mamy wystarczające doświadczenie i ekspertów, aby zmieniona Ustawa o zdrowiu psychicznym weszła w życie już od stycznia 2025 roku. Potrzebna jest wola polityczna i współpraca międzyresortowa– mówił Marek Balicki. Wydawca przekazał, że spotkanie i burzliwa dyskusja powinny być początkiem szerszej debaty o konieczności reform w opiece psychiatrycznej w Polsce.

[Fot. od lewej – Marek Balicki były minister zdrowia, prof. SWPS Teresa Gardocka oraz red. C.H.Beck Renata Maciejczak]

Podaj dalej
Autor: (fran)
Źródło: C.H.Beck