Czwartek, 11 kwietnia 2024

W dniach 11-14 kwietnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbywają się XXIX Targi Wydawców Katolickich. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, a jego partnerem – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.

Tradycyjnie już zlokalizowana w Arkadach Kubickiego sala wystawowa dla zwiedzających otworzy swoje podwoje w czwartek 11 kwietnia już o godz. 10, a uroczystość oficjalnego rozpoczęcia TWK rozpocznie się o godz. 12 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.

Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców z Polski.

– Książka pełni rolę wiernego towarzysza codziennych zmagań duchowych i intelektualnych. Pomaga poznawać współczesny świat, rozwijać osobiste doświadczenia religijne i umacniać wiarę. Od 30 lat nasze Targi służą wielu ludziom za swoiste źródło czytelniczych rekomendacji. Często te lektury przekładają się na sposób codziennego postępowania – kreują nasze standardy etyczne, moralne, kulturowe i społeczne. Święto Dobrych Książek jakim jest to wydarzenie może służyć jako czas oraz miejsce duchowej i intelektualnej inspiracji – przekonuje ks. Roman
Szpakowski SDB, dyrektor TWK oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Tradycyjnie Targom towarzyszy konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. To już 27. edycja tej ogólnopolskiej nagrody, która od blisko trzech dekad dokumentuje dorobek edytorski wydawnictw publikujących szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej, jednocześnie tworząc i dyktując czytelnicze trendy wielomilionowej publiczności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców publikacji o tematyce religijnej w tym roku zmniejszono liczbę konkursowych kategorii – z 19 do 11.

W ramach każdej z kategorii („seria wydawnicza (dzieła zebrane)”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytorstwo-album” „książka dla dzieci i młodzieży”, „historia”, „duchowość / świadectwo”, „publicystyka i eseistyka religijna”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska klasyczna / współczesna”, „tłumacz”), kapituła Nagrody uhonorowała najbardziej wartościowe spośród blisko 250 publikacji wydanych w roku 2023 i zgłoszonych do naszego konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę Feniks nastąpi podczas uroczystości otwarcia Targów, a gala wręczenia Nagrody odbędzie w sobotę, 13 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie (godz. 19.30, ul. Długa 13/15).

Prezentacje i spotkania autorskie

Tradycyjnie intencją organizatorów TWK jest stworzenie wydarzenia, które byłoby spotkaniem ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym oraz ilustrowanym obrazem i dźwiękiem. Targi będą więc okazją do niezwykłych spotkań czytelników z książkami i ich autorami. Program towarzyszący, na który złożą się aktywności przygotowane przez wystawców: debaty merytoryczne, spotkania autorskie w salach, namiotach i przy stoiskach wydawców będzie liczył blisko 150 wydarzeń.

Swój udział w targach i chęć spędzenia wspólnego czasu z czytelnikami, zarówno podczas książkowych prezentacji i dyskusji oraz bezpośrednich spotkań przy stoiskach, potwierdzili już m.in.: Adam Bujak, ks. prof. Waldemar Chrostowski, dr Ewa Czaczkowska, Grzegorz Górny, ks. prof. Witold Kawecki, ks. prof. Piotr Kieniewicz, dr Milena Kindziuk, Robert Kościuszko, Agata Puścikowska, prof. Wojciech Roszkowski, ks. prof. Robert Skrzypczak, ks. prof. Jan Sochoń, o. Błażej Strzechmiński OFM Cap., Tomasz Terlikowski, dr Alfreda Walkowska, o. Andrzej Zając.

Film i Wystawy

Mimo iż książka pozostaje w centrum zainteresowania organizatorów TWK, to jak co roku, w programie towarzyszącym Targów nie zabraknie również licznych pokazów filmowych produkcji z zasobów m.in. Telewizji Polskiej S.A. W tegorocznym programie znajdą się filmy dokumentalne poświęcone tematyce ochrony życia, tajemnicy sakramentów, historii politycznej Polski w XX wieku, historii posługi Kościoła katolickiego w Polsce w tym samym okresie, również kwestii toczonej od ponad 2 lat wojny w Ukrainie.

Targi uświetnią także wystawy.

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 75. rocznicy powstania Instytutu Wydawniczego PAX, Fundacja „Civitas Christiana” przygotowała wystawę poświęconą tej szczególnej instytucji. Na 8 planszach znalazła się syntetyczna informacja o Wydawnictwie a także fragmenty artykułów i wywiadów zamieszczonych w czasopiśmie „Civitas Christiana” odnoszących się do roli i znaczenia wydawanych książek oraz samego wydawnictwa. Na wystawie ukazano także społeczną rolę Instytutu Wydawniczego PAX, realizowaną poprzez przyznane wyróżnienia oraz udział w licznych konferencjach, wystawach, debatach promujących kulturę
i czytelnictwo w Polsce.

W jednej ze stancji zlokalizowanych w Arkadach Kubickiego będzie można zapoznać się z wystawą „Pacem in Terris. Wielka Karta Pokoju” przygotowaną przez Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego oraz Civitas Christiania Lublin. Wystawa upamiętnia rocznicę 60-lecia wydania encykliki „Pacem in Terris” Jana XXIII – Papieża Pokoju. Treścią wystawy są teksty zaczerpnięte z Encykliki a także słowa Bł. Stefana Wyszyńskiego. Jedna z plansz przedstawiają relacje Św. Jana XXIII i Bł. Stefana Wyszyńskiego. Wystawa jest dostępna w formie, plansz, plakatów oraz także do samodzielnego wydruku. Osoby zainteresowane jej wypożyczeniem prosimy o kontakt:
cmpw@civitaschristiana.pl.

Z okazji 10-lecia kanonizacji św. Jana Pawła II Wydawnictwo Biały Kruk przygotowało wystawę: „Pamięć i książka. Polski Papież utrwalony w publikacjach Białego Kruka”. Wystawa okładek.

Czas trwania Targów
• 11 kwietnia 2024 r. – 10.00 – 18.30
• 12 kwietnia 2024 r. – 10.00 – 18.30
• 13 kwietnia 2024 r. – 10.00 – 18.30
• 14 kwietnia 2024 r. – 10.00 – 17.30

Wstęp na Targi
• Dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat, emeryci i renciści – 1 zł
• Dorośli – 3 zł
• Bilet rodzinny (Rodzice z dziećmi do 18 lat) – 5 zł
• Karnet na wszystkie dni targowe – 6 zł

Wstęp wolny (bezpłatny) na Targi:
• Bibliotekarze i księgarze – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
• Dziennikarze za okazaniem legitymacji prasowej
• Dzieci do lat 7 wyłącznie (pod opieką dorosłych)

Podaj dalej