Piątek, 7 sierpnia 2020

Prof. Janusz Degler – wybitny wydawca i redaktor, a także historyk teatru i literaturoznawca, przewodniczący komitetu redakcyjnego wydania „Dzieł zebranych” Stanisława Ignacego Witkiewicza –  otrzymał tegoroczną Nagrodę Wielkiego Redaktora. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego, który odbywa się do 8 lipca w Szczebrzeszynie.

O wyborze laureata zdecydowała kapituła w składzie: Justyna Sobolewska, Grzegorz Gauden, Piotr Duda, Tomasz Kopoczyński, Tomasz Pańczyk, Michał Rusinek oraz Marek Zagańczyk.

Pisarz Marek Zagańczyk w laudacji na cześć wyróżnionego, mówił m.in. o tym, co sam jako czytelnik prof. Deglerowi zawdzięcza. ”Jego dzieła pozwalają głęboko wejrzeć w polską duszę”.

„Dzięki panu wiemy, co Witkacy napisał, o czym pomyślał, co robił, kim był i kim się otaczał. Jest pan strażnikiem jego pamięci, wytrwałym komentatorem, duchem ożywicielem wszystkiego, co z Witkacym jest związane. Jeśli naprawdę istnieje witkacologia, to nie ma w tej nauce nikogo ważniejszego i bardziej zasłużonego od pana. Pan tę dziedzinę twórczego namysłu powołał, pan nią kieruje i dba, aby nie zabrakło w niej intelektualnego paliwa i nowych rąk do pracy. Jest pan też depozytariuszem pamięci o tych, którzy obok pana latami zabiegali o dzieło Stanisława Ignacego Witkiewicza. A były to postaci wybitne i każda zasługuje na Nagrodę Wielkiego Redaktora: Konstanty Puzyna, Anna Micińska, Jan Błoński. To dzięki panu ich głos nadal jest słyszalny. Jest pan też jednym z twórców polskiej teatrologii. Przyjaźnił się pan i współpracował z historykami teatru, którzy uczynili z tej dyscypliny prawdziwą sztukę, także sztukę pisania i myślenia, ze Zbigniewem Raszewskim na czele” – powiedział podczas laudacji Marek Zagańczyk.

Nagroda Wielkiego Redaktora przyznawana na festiwalu Stolica Języka Polskiego powstała jako wyraz uznania dla redaktorów wydawniczych.

„To pierwsza nagroda honorująca ten ważny i trudny zawód. Najlepsi redaktorzy są bardzo szanowani, a czasem wielbieni przez pisarzy. Wybitni redaktorzy to najbardziej zaufani przyjaciele autorów, którzy bywają ich sekretnymi powiernikami. Razem z nimi przeżywają rozterki, wahania, wspierają ich w trudnych momentach i pracują nad ostateczną wersją dzieła” – informują organizatorzy.

Laureatami nagrody w poprzednich latach były: współtwórczyni wydawnictwa Karakter, redaktorka ostatnich powieści Wiesława Myśliwskiego Małgorzata Szczurek, a także Marianna Sokołowska, która redagowała m.in. wszystkie książki Mirona Białoszewskiego, a także książki Olgi Tokarczuk, Marii Janion czy Wojciecha Kuczoka.

 

Autor: ET, fot. Marytka Czarnocka