Czwartek, 18 kwietnia 2024
Wkrótce nominacje, za miesiąc gala

Gala Nagród Historycznych „Polityki” za 2023 rok odbędzie się we wtorek 14 maja o godz. 16 w redakcji tygodnika „Polityka” przy ul Słupeckiej 6 w Warszawie.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski po 1914 roku: prace naukowe, prace popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe oraz pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Nominacje do Nagród Historycznych „Polityki” za 2023 rok w kategoriach źródła i debiuty zostaną ogłoszone 24 kwietnia, a w kategoriach prace naukowe, popularnonaukowe i pamiętniki 8 maja.

Nagrody Historyczne „Polityki” to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 64 lata temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas „Polityka” nagrodziła ponad 200 laureatów.

W skład jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzili i wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.. W przeszłości grono jurorów zasilali profesorowie: Włodzimierz Borodziej, Krystyna Kersten, Juliusz Bardach, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Holzer, Stefan Kieniewicz, Feliks Tych, Jerzy Tomaszewski, Czesław Madajczyk czy Jerzy Topolski. W tegorocznej edycji Nagrody w skład jury wchodzą: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący) i prof. Wiesław Władyka.

Podaj dalej
Autor: (fran)