Czwartek, 29 czerwca 2023
Za najlepszą książkę szerzącą wiedzę techniczną oraz za najlepszy poradnik techniczny

W środę 28 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT – NOT zostały wręczone nagrody w konkursie Technicus na najlepszą książkę techniczną, organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną.

W kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” nagrodę przyznano za pracę „Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty” pod red. Anna Gawlak (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej).

W tej kategorii przyznano też trzy wyróżnienia:  za pracę „Centralna Kolei Transandyjska Callao – Lima – La Oroya” autorstwa Przemysława Dominasa (Księży Młyn i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika.), za „Innowacje i inspiracje. 150- lecie urodzin Jana Szczepanika” pod red. Elizy Krzyńskiej Nawrockiej (Wydawnictwo Akademii Tarnowskiej) oraz za pracę „Trwałość mostów stalowych” autorstwa Adama Wysokowskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

W kategorii „Najlepszy poradnik techniczny” nagrodę przyznano za Poradnik służby BHP” autorstwa Marka Gałuszy (Tarbonus).

Również w tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia – za pracę „Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich. Poradnik techniczny” autorstwa Agnieszki Generowicz, Henryka Kultysa, Andrzeja Natkańca, Jacka Sobczyka oraz Tomasza Batora (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej), za pracę „Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów informatyki” autorstwa Khalid Saeeda i Marka Parfieniuka (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej) oraz za „Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Poradnik” (wydanie elektroniczne) pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Błażejewskiego (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski).

Jury przyznało również dwa Wyróżnienia Specjalne za „Polskie górnictwo rud miedzi zmiany środowiskowe. Monografia wybrane opracowania i dokumenty” autorstwa Stanisława Downorowicza (Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział w Lublinie) oraz dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.

W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Technicus zgłoszono 63 pozycji . Jury obradowało 7 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT.

Nagroda Technicus 2023

pod przewodnictwem prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz (Towarzystwo Kultury i Historii Techniki), mgr inż. Magdalena Borek-Daruk (prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.), Piotr Dobrołęcki (Polska Izba Książki), mgr inż. Andrzej Palacz (członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP), mgr inż. Marek Bielski  (redaktor „Przeglądu Technicznego”), mgr inż. Bronisław Hynowski (prezes TKiHT), mgr inż. Józef Trzionka (Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, dziennikarz) oraz mgr Anna Rozbicka (FSNT-NOT, sekretarz Jury).

 

Podaj dalej
Autor: (fran), fot. pd