Wtorek, 12 lipca 2022
Michał Cichy, Jakub Małecki i Piotr Stankiewicz wśród nominowanych
W tym roku Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida za całokształt twórczości odbierze jeden z najznakomitszych aktorów teatralnych i filmowych – Andrzej Seweryn.

W kategorii “Literatura” szansę na na Nagrodę mają: Michał Cichy za książkę „Do syta” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), Jakub Małecki za powieść „Święto ognia” (Sine Qua Non) oraz Piotr Stankiewicz za książkę „Pamiętam” (Grupa Wydawnicza Relacja).

Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tys. zł, a laureat Nagrody “Dzieło Życia” 40 tys. zł. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida ustanowiona została 29 października 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną “Dzieło Życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody “Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą także mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonują Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, które powoływane są przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z marszałkiem województwa mazowieckiego.

Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali organizowanej z okazji rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

W tym roku nagrody przyznane zostaną po raz dwudziesty pierwszy.

Podaj dalej
Autor: W