AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Nowela Hurtownia "Nowela" została założona w 1993 roku w Poznaniu. Jest to spŰłka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem firmy jest Edmund BrzeziŇski, romanista z wykształcenia. Od 1990 roku Edmund BrzeziŇski prowadził ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Matras Jeszcze w tym roku powinno dojśĘ do przekształcenia Grupy Matras w spŰłkÍ akcyjną - poinformował BibliotekÍ Analiz Piotr Zelman, wiceprezes zarządu Holdingu Centrum, ktŰry jest właścicielem grupy. W skład Grupy ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Światowid S.A. W pierwszej połowie lipca ruszył kolejny, Űsmy oddział hurtowni Światowid S.A. w Krakowie Firma dąřy docelowo do stworzenia sieci dziesiÍciu oddziałŰw rozmieszczonych w rŰřnych miastach Polski. Prawdopodobnie plany te zostaną ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Zwolnienia grupowe w PWN W poprzednim numerze Biblioteki Analiz wydrukowaliśmy obszerny materiał poświÍcony sytuaji w Wydawnictwie Naukowym PWN, w którym 5 lipca przeprowadzono zwolnienia grupowe (zwolniono 31 osób). Opublikowaliśmy wypowiedzi i ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Grupa A5 Dnia 29 maja 2000 roku w Łodzi z inicjatywy wydawnictw: Medium, Ravi i Studio Emka, powstała firma dystrybucyjna pod nazwą "Grupa A5" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy KiliŇskiego 169. Udziałowcami spółki są: Tadeusz ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
W sprawie Wiktora Ostrowskiego i upadających hurtowni Trudno siÍ dziwić, ře Redakcja Biblioteki Analiz broni swej poprzedniej decyzji o prawie Wiktora Ostrowskiego do wypowiadania siÍ na łamach BA np. o prywatyzacji Domu Ksiąřki w Szczecinie. Podobnie, przed ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Przedstawiamy Księgarnia Szkolna działa od 15 sierpnia 1990 roku jako spółka cywilna. Do załořenia księgarni przyczyniły się cztery osoby: Józef Niewdana, Wojciech Mielech, Wanda Widłak, Grařyna Gajewicz - cały czas ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Pearson Rozmowa z Danutą Łapkiewicz prezesem Pearson Education Polska Sp. z o.o., dyrektorem Pearson Education na Centralną i Wschodnią EuropÍ - Pierwszy rok reformy oúwiaty był bardzo dobry dla wydawnictwa Pearson Education w Polsce. ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Światowid S.A. 31 lipca Rada Nadzorcza spŰłki Światowid S.A. podjÍła decyzjÍ o zmianie w składzie Zarządu firmy. Do tej pory czteroosobowy Zarząd spŰłki składa siÍ obecnie z trzech osŰb, poniewař z dniem 1 sierpnia Stanisław Gil został zawieszony w funkcjach członka ...
Poniedziałek, 7 sierpnia 2000
Bertelsmann Koncern Bertelsmanna zwiększył w minionym roku finansowym (skoŇczył się 30 czerwca) przychody o 23 proc. - osiągnął 32 mld marek (15,4 mld USD), podczas gdy rok wczeúniej - 26 mld DEM. W tym roku - jak podaje agencja Reuters - firma zamierza ...