AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Polska Dystrybucja Książek Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, w której 51 proc. udziałów ma wydawnictwo MUZA SA, a 49 proc. sieć EMPiK Sp. z o.o. PDK nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej, a jedynie zajmuje się wykupywaniem i nadzorowaniem ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Jubileusz
Po pierwsze, prezentuje ona eseje popularnonaukowe z szeroko rozumianej dziedziny nauk przyrodniczych, pisane albo przez znanych uczonych, albo uznanych popularyzatorów. Po drugie, w niewielkiej, choć istotnej swej części zawiera biografie tuzów nauki, ukazując ich w uwikłaniu w sprawy życia codziennego. Po trzecie, nie stroni od polskich autorów...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Projekt nowelizacji prawa handlowego Obowiązujący obecnie Kodeks handlowy z 1934 roku zostanie wkrótce zastąpiony przez nowy akt prawny - kodeks spółek handlowych. Kodeks handlowy, choć mogący stanowić wzór jakości legislacyjnej, po blisko ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Od 15 stycznia obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Czy strona polska może zawrzeć z podmiotem zagranicznym umowę sporządzoną w języku obcym, jeżeli umowa ta będzie wykonywana na terytorium naszego kraju? Art. 8 kontrowersyjnej i wciąż dyskutowanej ustawy z 7 października 1999 r. o ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
Rada Polskiej Izby Książki wystąpiła w końcu 1999 roku do Premiera Jerzego Buzka z wnioskiem o wprowadzenie ulgi podatkowej od zakupu podręczników szkolnych. Inicjatorem wystąpienia było poznańskie środowisko księgarskie. Napisaliśmy w liście, że ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
31 stycznia o godz. 15.00 upływa termin składania deklaracji zainteresowania w odpowiedzi na publicznie ogłoszone przez Ministra Skarbu Państwa zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu pakietu akcji WSiP S.A. 10 stycznia, o czym ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki 20 stycznia br. obradowało w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki. Rada przedstawiła członkom Izby projekty uchwał w trzech kwestiach: Podjęto uchwałę dokonującą zmian w statucie. Od czasu ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
Protest Polskiej Izby Książki i Izby Wydawców Prasy Warszawa, 18.01.2000. Szanowny Pan Jerzy Buzek Przewodniczący Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze, Pragniemy przedstawić Panu bardzo ...
Poniedziałek, 24 stycznia 2000
W dniu 19 października 1999 roku Rada Ministrów przyjęła "Stanowisko negocjacyjne w obszarze Podatki. Część 10". Nasz kraj występuje w nim o okres przejściowy na stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na książki i czasopisma specjalistyczne. Pomija tym ...