Czwartek, 5 marca 2020
Zmarł prof. Janusz Cisek

Po długich zmaganiach z chorobą 28 lutego w wieku 65 lat zmarł historyk prof. Janusz Cisek. Jak czytamy w nekrologu zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” z 4 marca, podpisanym przez Dyrekcję i Pracowników Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, prof. Janusz Cisek był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku (1989-2000), wicedyrektorem Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001-2002), wiceprezydentem Stalowej Woli (2002-2003), od 2004 roku profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Europeistyki, kierownikiem Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (2006-2011) oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-2014).

Prof. Janusz Cisek jest współtwórcą monumentalnego „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935”. Był autorem lub współautorem licznych opracowań, m.in. „Sąsiedzi wobec wojny 1920”, „Polish Refugees and the Polish American Immigration and Relief Committee”, „American Reports on the Polish-Bolshevik War 1919 1920”, “Józef Piłsudski w Krakowie”, „Kosciuszko We Are Here!”, „American Pilots of the Kosciuszko Squadron in Defense of Poland, 1919-1921”, „Rok 1920”, albumów „Do Niepodległości” i „Piłsudski” oraz wielu artykułów, not i recenzji.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, członkiem władz Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, a w latach 2008-2012 Komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Od 2014 roku był związany z Muzeum Józefa Piłsudskiego, jako pracownik naukowy oraz członek Rady Naukowej Muzeum. Jest twórcą „Wykazu Legionistów Polskich”, który rozbudowany do ram „Słownika Legionistów Polskich 1914-1918” zawiera biogramy 56 tys. żołnierzy Legionów. Słownik opublikowany na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w dzień Narodowego Święta Niepodległości w 2019 roku zainicjował tworzenie portalu „Żołnierze Niepodległości”, poświęconego walczącym o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej do ich ukształtowania w 1922 roku. Prof. Janusz Cisek, jako kierownik naukowy, przewodził pracom zespołu badawczego projektu „Żołnierze Niepodległości”.

Od 1994 roku był członkiem zespołu (związanego z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego i Muzeum Józefa Piłsudskiego), opracowującego i wydającego tomy dokumentów z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920.

Był pełen naukowych planów na przyszłość, tworzył wokół Muzeum Józefa Piłsudskiego środowisko historyków i badaczy najnowszych dziejów Polski oraz walk o Niepodległość i budowania odrodzonej Rzeczypospolitej. Odszedł, pracując do końca i walcząc do końca ze swoją chorobą.

W 2009 roku za swoją pracę i służbę dla Rzeczypospolitej odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

 

Podaj dalej
Autor: (fran)