Czwartek, 3 listopada 2022
Termin do 25 listopada

Instytut Książki przyjmuje zgłoszenia do udziału w polskim stoisku na Międzynarodowych Targach Książki Dziecięcej w Bolonii, które odbędą się w dniach 6–9 marca 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną: biuro@instytutksiazki.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 listopada br.

Ze względu na ograniczoną powierzchnię stoiska o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji o targach udzielają:

Karolina Makieła, k.makiela@instytutksiazki.pl, tel. +48 666 839 194

Beata Górska, b.gorska@instytutksiazki.pl, tel. +48 510 74 94 31

Autor: W
Źródło: Instytut Książki