Piątek, 1 lutego 2002
IURIS PRUDENTIA: Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA powstała w listopadzie 1993 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W roku 1995 firma powiększyła się o księgarnię w filii UMCS w Rzeszowie (obecnie ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Oficyna Ekonomiczna Podczas majowych targŰw ksiąřki po raz pierwszy zaprezentowała swoją ofertÍ Oficyna Ekonomiczna - nowy oddział Polskich Wydawnictw Prawniczych. Wydawnictwo powstało w styczniu tego roku w wyniku przekształcenia redakcji ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Wydawnictwa Prawnicze PWN powstały w styczniu 1995 roku jako wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN i anglo-holenderskiego koncernu wydawniczego Reed Elsevier. W dziedzinie publikacji akademickich WP PWN kontynuują dorobek dawnej Redakcji ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Wydawnictwo C.H.Beck podjęło się chwalebnego i honorowego zadania, a mianowicie wskrzeszenia po 15 latach przerwy seminariów z zakresu wymowy prawniczej. Wartość słowa w dzisiejszych czasach wyraźnie utraciła na znaczeniu, a mowa tu zarówno o ...
Poniedziałek, 10 stycznia 2000
Od 8 listopada formalnie funkcjonuje na rynku wydawniczym potężna firma Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. skupiająca trzy znane wydawnictwa prawnicze: Dom Wydawniczy ABC, Kantor Wydawniczy Zakamycze oraz Wydawnictwo Prawnicze Lex. ...