Wtorek, 22 kwietnia 2008
Laureata poznamy 17 maja
W poniedziałek 21 kwietnia odbyło się posiedzenie Jury Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza, w trakcie którego wyłoniono laureata tegorocznej edycji Nagrody dla najlepszego tłumacza literatury naukowej i popularnonaukowej....
Piątek, 21 marca 2008
„Tak” ministra skarbu dla holdingu PW Rzeczpopolita
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziennika „Rzeczpospolita” minister skarbu podjął wczoraj decyzję o utworzeniu holdingu wydawniczego wokół spółki. Powstała również lista spółek, które wejdą w jego skład. W pierwszym etapie będą to: Wiedza Powszechna, Składnica Księgarska i Dom Słowa Polskiego. Z kolei „w drugim etapie do grupy mają szanse dołączyć Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Wydawnictwa Naukowo-Techniczne...
Poniedziałek, 4 lutego 2008
Najpierw komercjalizacja
Informowaliśmy już o planach zorganizowania w oparciu o PW Rzeczpospolita i inne firmy wydawnicze, których udziałowcem jest skarb państwa, holdingu wydawniczego...
Czwartek, 8 listopada 2007
Targi Academia rozpoczęte
Na Uniwersytecie Warszawskim, w hallu Auditorium Maximum, rozpoczęły się wczoraj pierwsze Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia. Bierze w nich udział 50 oficyn. Oprócz uczelnianych, także prywatne - jak LexisNexis czy Oficyna Wydawnicza Impuls z Krakowa (nota bene rzadko wystawiająca się na targach książki w ogóle). Patronat nad imprezą objęła m.in. rektor stołecznej uczelni prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, która w trakcie uroczystego otwarcia w wytwornej Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego podkreślała, że „dla książki naukowej i akademickiej …
Poniedziałek, 4 czerwca 2007
Książkę chce wydać Muzeum Śląskie. Górale szukają sponsora.
Górale odnaleźli bardzo cenną książkę. W Istebnej znalazł się egzemplarz wydanej w 1935 roku książki Mieczysława Gladysza ,,Góralskie zdobnictwo drzewne na Śląsku". Wydanej przez Polską Akademię Umiejętności pozycji przez lata nie można było nigdzie zdobyć. Książka zawiera ponad 200 rycin i tablic, pokazujących, jak wyglądały w dawnych czasach drewniane domy w Istebnej, Wiśle czy Ustroniu. To gotowy podręcznik jak wybudować góralski dom - z "wygłaskanych", czyli oszlifowanych, bali, bez używania gwoździ. Książka wzbudziła duże zainteresowanie, …
Piątek, 1 czerwca 2007
Wydawnictwo uhonorowało laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej
W dniu 26 maja podczas uroczystego zakończenia XXXIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, jakie odbyło się w Muzeum Techniki w Warszawie, zarządca komisaryczny Wydawnictw Naukowo-Technicznych Andrzej Zasieczny wręczył nagrody książkowe 19 uczniom szkół średnich z całej Polski, którzy okazali się najlepsi pośród ponad 10 tys. młodych ludzi startujących w tegorocznej edycji Olimpiady.
Wtorek, 22 maja 2007
W jubileusz swojego pięćdziesięciolecia wydawnictwo Arkady otrzymało nagrodę specjalną za rok 2006 przyznaną przez...
Wtorek, 15 maja 2007
Nagroda dla wydawnictwa za promocję książki technicznej
Wydawnictwo Arkady otrzymało nagrodę specjalną za rok 2006 przyznaną przez Ministra Budownictwa za promocję książki technicznej oraz bogaty dorobek wydawniczy w dziedzinie budownictwa, architektury i inżynierii środowiska. Nagrody Ministra Budownictwa w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje otrzymali też autorzy książek: „Budownictwo ogólne. T. 2. Fizyka budowli” i „Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja”.
Wtorek, 8 maja 2007
1 maja Wydawnictwo Arkady obchodziło pięćdziesięciolecie istnienia. Powstało w maju 1957 roku w wyniku połączenia wydawnictwa Budownictwo i Architektura (wcześniej redakcja w Państwowych Wydawnictwach Technicznych, od 1954 roku działająca samodzielnie) z istniejącą od 1953 roku oficyną Sztuka...
Wtorek, 8 maja 2007
25 kwietnia pojawiła się w sprzedaży pierwsza część dwutomowej „Encyklopedii budowlanej dla początkujących i średnio zaawansowanych” przygotowana przez redakcję miesięcznika „Ładny Dom” (Agora).
Poniedziałek, 7 maja 2007
Nowość WAiP
W serii „Edukacja medialna. Podręcznik akademicki” ukazała się praca Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego „Fotograficzne gatunki dziennikarskie”. Stanowi ona próbę uporządkowania fotograficznych gatunków dziennikarskich, które – jak pisze autor – „towarzyszą obecnie na co dzień każdemu, kto sięga po prasę i szuka w niej wizualnej informacji, potwierdzenia prawdy”.
Piątek, 13 kwietnia 2007
Wydawnictwo Elamed uruchamia dział książek
Wydawnictwo Elamed, wydawca tytułów branżowych tj. „Twój Przegląd Stomatologiczny” czy „Rehabilitacja w Praktyce”, utworzyło dział publikacji książkowych. „Jego celem jest kompleksowe opracowywanie praktycznej wiedzy w różnych dziedzinach, co ma być zgodne z potrzebami odbiorców” – czytamy w magazynie „Media i marketing”. Autorami książek wydawanych przez Elamed mają być specjaliści, osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach, znające temat zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, często z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.