środa, 22 marca 2017
WydawcaOssolineum
AutorJadwiga Lipińska
Recenzent(Ł)
Miejsce publikacjiWrocław
Rok publikacji2003
Liczba stron236


Sfinks i piramidy
są nie tylko symbolami
świetności
dawnego
Egiptu,
ale potęgi starożytnych w ogóle. Do dziś nie ma pewności
jak przebiegał proces budowy
największych piramid w Gizie i czy służyły one dla innych celów
niż pochówek i oddanie czci zmarłym faraonom. Jadwiga Lipińska
przedstawia zarys historii
starożytnego Egiptu od okresu
predynastycznego przez lata potęgi państwa w dorzeczu Nilu, po upadek faraonów i panowanie Aleksandra Wielkiego, a następnie
okres rzymski. Osobno omówione
zostały najnowsze odkrycia i badania nad historią starożytnego
Egiptu, a na końcu książki autorka
opisuje „pośmiertne życie piramid”, czyli przykłady fascynacji
egipską architekturą w różnych
częściach świata, w tym także
w Polsce.

Podaj dalej
OCEŃ KSIĄŻKĘ