Wtorek, 18 lipca 2017
Analiza SWOT
Ujmując prognozy dotyczące rynku książki w sposób charakterystyczny dla analiz typu SWOT, możemy wyodrębnić następujące mocne i słabe strony polskiego rynku książki oraz związane z nimi szanse i zagrożenia: Mocne strony: 1. Konsolidacja i koncentracja podmiotów – Stopniowo postępujący wzrost liczby inicjatyw o charakterze konsolidacyjnym, zarówno w obszarze operacyjnym, jak i kapitałowym, zarówno w obszarze […]