Poniedziałek, 25 września 2023
Tytułem „Dzieło Życia” wyróżniono Maję Komorowską

W niedzielę 24 września ogłoszono laureatów Nagród im. C. K. Norwida przyznawanych artystom tworzącym na Mazowszu.

W kategorii literatura statuetkę norwidowską, dyplom i Nagrodę im. C. K. Norwida kapituła pod przewodnictwem Marka Wawrzkiewicza przyznała poetce i eseistce Annie Piwkowskiej za tom poetycki “Furtianie” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak).

Nominacje w tej kategorii otrzymali także: poetka Małgorzata Sokorska za książkę “Upadł buk” (Austeria) i niedawno zmarły filolog oraz krytyk literacki Andrzej Zieniewicz za tom esejów “Sceny biografii. Ja pisarskie w pamięci autobiograficznej (interpretacje)” (Elipsa).

Nagrodę “Dzieło Życia” za całokształt twórczości przyznano aktorce, reżyser i wykładowczyni Mai Komorowskiej.

Nagrody odebrali także: reżyser teatralna Anna Wieczur, tancerz Patryk Walczak oraz rzeźbiarka i medalierka Anna B. Wątróbska-Wdowiarska.

Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida za dzieło lub kreacje powstałe w 2022 r. w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr zostały przyznane już po raz dwudziesty drugi.

Laureaci Nagród im. C. K. Norwida otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 30 tys. zł, a w przypadku laureatki Nagrody “Dzieło Życia” nagroda wyniosła 40 tys. zł. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostali imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Podaj dalej
Autor: W