Poniedziałek, 6 stycznia 2003
W listopadzie 2000 roku, na początku kadencji obecnych władz Izby, liczba członków PIK wynosiła 234 i od tego czasu stale rosła - aż do 272 zrzeszonych firm. W roku 2001 ubyło 12 członków z powodu niepłacenia składek i 9 na własne życzenie. Przed Walnym Zgromadzeniem PIK w grudniu 2002 roku w skład Izby wchodziło 267 członków - w tym 205 wydawców, 35 księgarzy, 23 hurtowników i 4 firmy określane jako "inne". Po skreśleniu 26 firm na grudniowym Walnym Zgromadzeniu PIK zrzesza obecnie 241 członków. Walne Zgromadzenie PIK, które odbyło się 13 grudnia ubiegłego roku było dobrą okazją do podsumowania licznych działań, jakie w ciągu obecnej kadencji władz Izby zostały podjęte i zrealizowane. W ciągu dwóch lat zanotowano znaczący przyrost nowych członków przy jednoczesnym dość konsekwentnym skreślaniu firm nie płacących składki. Od początku obecnej kadencji Biuro PIK zmieniło styl pracy i podjęło duży wysiłek dla obsługi znacznie zwiększonej aktywności Izby i jej członków. W Biurze PIK pracują na pełny etat: dyr. Elżbieta Płatkowska, Marzena Kasprzycka oraz Monika Chojecka, a po połowie etatu mają księgowa i asystentka prezesa w wydawnictwie Universitas. Od lutego 2002 roku Izba korzysta z doświadczenia radcy prawnego Bohdana Stypułkowskiego. Poza tym z Biurem współpracuje społecznie rzecznik prasowy PIK Piotr Dobrołęcki, a okresowo grupa wolontariuszy. Poza strukturą Biura i budżetem PIK działa Andrzej Kosmala zajmujący się organizacją wystąpień zagranicznych. Wielkim osiągnięciem jest uzyskanie po raz pierwszy w historii Izby samodzielnego lokalu, który wymagał jednak gruntowanego remontu. Proces pozyskiwania lokalu trwał od początku ubiegłego roku, a nieocenionej pomocy udzielili: Waldemar Janaszkiewicz, Janusz Fogler, Aniela Topulos oraz Jerzy Kozłowski. PIK posiada obecnie rozbudowaną strukturę wewnętrzną, na którą składają się sekcje i grupy robocze. Powstała w maju 2001 roku Sekcja Wydawców objęła niezwykle ważne spotkania w wydawnictwie Prószyski i S-ka, których celem było i jest uporządkowanie licznych problemów w sektorze dystrybucji. Rola tych spotkań w integracji środowiska wydawniczego jest ogromna, a skutecznym liderem Sekcji jest jej przewodnicząca Dorota Malinowska. Sekcja Wydawców Edukacyjnych, jedna z najbardziej prężnych ciał Izby, stanowi znaczące lobby wobec MENiS; przewodniczącym Sekcji jest Piotr Marciszuk, działa też aktywne prezydium Sekcji. W czasie Targów ATENA 2002 powstała Sekcja Wydawców Akademickich i Naukowych. Celem członków tej sekcji jest przede wszystkim stworzenie silnego lobbingu na rzecz stworzenia skutecznych mechanizmów obrony przeciwko masowemu kopiowaniu książek akademickich. Liderem Sekcji jest Aniela Topulos, członek Rady PIK. Sekcja Księgarska podjęła bardzo ważne działania w obronie własnych interesów, zmierzające do porządkowania stosunków handlowych w tym sektorze; liderami są Michał Brzozowski oraz Maciej Frajtak, reprezentujący księgarzy w Radzie PIK Sekcja Importerów i Eksporterów to najmniejsza, ale bardzo sprawna sekcja, dbająca od lat o interesy tej grupy i tworząca silne lobby. Znakomitym liderem jest Krzysztof Kaleta. W roku 2002 Sekcja ta stworzyła silną grupę lobbingową z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych dla wspólnego wystąpienia do Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz zmiany ustawy o zamówieniach publicznych dla bibliotek. Obie instytucje zorganizowały we wrześniu 2002 seminarium "Zakup książek i czasopism krajowych i zagranicznych przez biblioteki a ustawa o zamówieniach publicznych". Jego rezultatem było wspólne wystąpienie bibliotekarzy oraz importerów i księgarzy w sprawie nieprzystawalności ustawy o zamówieniach publicznych do specyfiki zakupu książek i czasopism do zbiorów bibliotecznych. W marcu 2002 roku reaktywowano Krakowski Oddział PIK, obecnie jedyny aktywny regionalny oddział Izby. W obecnej kadencji Izba podjęła bardzo aktywny monitoring zmian prawnych dotyczących rynku książki, włączając w to sprawę praw autorskich, a także podjęła kilkakrotne działania dla wstrzymania działań niekorzystnych dla swoich członków. Stały monitoring oraz organizowanie interwencji prowadzą: Andrzej Rosner, Aniela Topulos oraz mec. Bohdan Stypułkowski. Dla osiągnięcia większej skuteczności niezbędne jest włączenie się do tych działań większej liczby osób. Bardzo przydatna dla podjętych działań jest pomoc członków Izby: Wydawnictwa Prawniczego LEX oraz Wydawnictwa LexisNexis. Grupa robocza ds. negocjacji cen przesyłek odniosła najbardziej spektakularny sukces w działaniach Izby, doprowadzając do podpisania porozumienia o partnerstwie strategicznym z firmą kurierską Stolica; jej bardzo skutecznym liderem był Stach Gąsienica-Szymków, który uświadomił członkom Izby, jak wielkie możliwości posiada PIK, jeżeli jej członkowie podejmują wspólne i przemyślane działania i jak ważne jest podkreślania siły naszego segmentu gospodarki dla osiągania konkretnych korzyści dla wszystkich członków PIK.W grupie tej działali również: Mariusz Czapnik, Grażyna Jerzyk, Beata Lewandowska-Kaftan, Joanna Krawiec, Mateusz Melka i Piotr Dobrołęcki. Po rezygnacji Stacha Gąsienicy - Szymkowa kierownictwo nad negocjacjami z partnerami zewnętrznymi Izby przejął Grzegorz Majerowicz. Grupa robocza ds. negocjacji cen usług pocztowych - pod koniec wrześ-nia 2002 roku grupa rozpoczęła działania pod kierownictwem Grzegorza Majerowicza i Krzysztofa Kalety i obecnie przygotowuje się do spotkania z kierownictwem Poczty Polskiej. W skład grupy roboczej wchodzą również: Mariusz Czapnik, Jacek M. Kowalski, Robert Kociszewski i …
Wyświetlono 25% materiału - 747 słów. Całość materiału zawiera 2991 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się