Piątek, 22 września 2023
Książki nadal ze spadkiem

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 roku była niższa niż przed rokiem o 2,7 proc. (wobec wzrostu o 4,2 proc. w sierpniu 2022 r.). W porównaniu z lipcem 2023 roku notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 2,8 proc.

Największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku odnotowały, podobnie jak w poprzednich miesiącach, podmioty z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 14,3 proc. wobec spadku o 1,6 proc. przed rokiem).

W sierpniu notowano za to wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 6,2 proc.). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 7,9 proc. w lipcu 2023 roku do 8,2 proc. w sierpniu br.

W zeszłym miesiącu wzrost udziału sprzedaży przez Internet raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 21,8 proc. przed miesiącem do 23,1 proc.)

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: GUS