Piątek, 16 lipca 2021
Dr Michał Zając kierownikiem Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW

Dr hab. Marek Tobera, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, poinformował, że zrezygnował z funkcji kierownika Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, z którymi był związany od 2002 roku, początkowo jako sekretarz naukowy tych Studiów, a od 2006 roku jako ich kierownik. Prof. Marek Tobera przekazał, że w dalszym ciągu pozostaje wykładowcą na tym Wydziale.

 

Nowym kierownikiem Studiów podyplomowego został dr Michał Zając, również wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Obecnie prowadzony jest nabór na kolejną edycję studiów w roku akademickim 2021/2022.

 

 

Prof. dr hab. Marek Tobera jest bibliologiem i historykiem prasy. Po studiach na Wydziale Historycznym UW pracował w Głównej Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa w Warszawie, a następnie w Instytucie Badań Literackich PAN. W latach 1993-2003 związany był z „Notesem Wydawniczym” (m.in. jako redaktor naczelny i prezes zarządu), przez pewien czas przewodniczył kapitule Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar”. Na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prowadzi m.in. zajęcia dotyczące zagadnień wydawniczych i księgarskich, prac redakcyjnych, historii prasy. Poza kierowaniem Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW, był też kierownikiem Polskiej Akademii Księgarstwa w obu jej edycjach 2015/2016 i 2017/2018, pierwszych studiów podyplomowych na poziomie uniwersyteckim w Polsce. Ich sekretarzem naukowym była dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak.

Marek Tobera otrzymał Złotą Odznakę Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (2007) oraz odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011). Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, a w 2017 roku został wybrany do Zarządu Głównego tej organizacji. Jest autor publikacji dotyczących historii książki i prasy, m.in. napisanej wspólnie z Bogdanem Klukowskim monografii „W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995)” (Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013).

Dr Michał Zając jest pracownikiem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW,. Był zastępcą dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, a po reorganizacji został pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy zagranicznej i krajowej. Doktorat uzyskał z zakresu promocji książki dziecięcej napisany pod kierownictwem prof. Joanny Papuzińskiej-Beksiak. W latach 2008-2016 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Od roku 2012 pełni funkcje zastępcy Kierownika Studiów Podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” na UW. Jest członkiem Międzywydziałowej Pracowni ds. badań nad literaturą i książka dla dzieci na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Książki obrazkowej przy Uniwersytecie Gdańskim. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej oraz Internationale Jugendbibliothek. Działa w organizacjach pozarządowych związanych z książką, bibliotekami i ruchem wydawniczym: Fundacja Info XXI (członek zarządu 2001-2003), Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – Oddział Warszawski (wiceprezes). Do maja 2015 roku był członkiem zarządu Polskiej Sekcji IBBY (przez trzy kadencje).

Dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak studia bibliotekoznawcze ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskała tytuł doktora bibliologii. Jest zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”.

Redakcja Biblioteki Analiz przekazuje prof. Markowi Toberze, naszemu przyjacielowi, wyrazy szczerego podziękowania za wielki wkład pracy, jaki włożył w wieloletnią edukację adeptów edytorstwa i księgarstwa. Całe środowisko książki z pewnością dołączy się do tych podziękowań!

Jednocześnie życzymy dr Michałowi Zającowi, także zaprzyjaźnionemu z naszą redakcją, kolejnych sukcesów i owocnego kontynuowania misji, jaką przez lata pełnił prof. Marek Tobera.

Ewa Tenderenda-Ożóg

Piotr Dobrołęcki

 

Autor: fot. BN
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort