środa, 17 kwietnia 2024

Trwa przyjmowanie zgłoszeń o dotacje na projekty z Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa. Ubiegać się o nie mogą dzielnicowe domy kultury i biblioteki.

Termin zgłoszenia mija 26 kwietnia.

Każda instytucja może zgłosić jeden projekt. Maksymalna kwota jednorazowego wnioskowania wynosi 15 tys. złotych.

Wnioski z dzielnicowych instytucji kultury powinny odpowiadać priorytetom FEK 2024:

  • Domy kultury – czekamy na propozycje projektów dotyczących działań edukacyjno-kulturalnych z udziałem młodzieży (w wieku od 13 do 19 lat), bądź rozwoju inicjatyw realizowanych w danym domu kultury, kierowanych do tej grupy. Rekomendujemy włączanie młodzieży w proces tworzenia projektu, szukanie bliskich i ważnych dla niej tematów.
  • Biblioteki – oczekujemy projektów poświęconych edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży, a w szczególności dotyczących czytania opartego o pogłębioną analizę tekstu i inspirującego do krytycznego myślenia. Działania mogą dotyczyć czytania wieloaspektowego, uruchamiającego refleksję o odczuciach i doświadczeniach czytelników/czek. Możliwe jest też wykorzystanie różnorodnej ekspresji artystycznej do rozwijania podejmowanych przez tekst tematów. Zależy nam na rozwoju umiejętności i poszerzaniu wiedzy uczestników/czek.

Treść ogłoszenia oraz informacje o potrzebnych dokumentach dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Um.warszawa.pl