Czwartek, 2 lutego 2023

 

Przypomnijmy, że tegoroczne hasło brzmi: „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”.

Termin przyjmowania projektów mija 1 marca.

Propozycje należy przesyłać na adres plakat@sbp.pl

Wyboru zwycięskiego plakatu dokona jury pod przewodnictwem Andrzeja Tomaszewskiego, powołane przez przewodniczącą ZG SBP.

Zwycięzcę poznamy 17 marca.

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody:
• nagroda pieniężna zostanie wypłacona laureatowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło,
• dwa egzemplarze plakatu w formie papierowej w formacie B2.

Tydzień Bibliotek odbędzie się w dniach od 8 do 15 maja 2023 roku.

 

Autor: ET
Źródło: SBP