Poniedziałek, 24 lipca 2023

Do użytku szkolnego zostały dopuszczone dwa podręczniki do przedmiotu historia i teraźniejszość dla klasy II szkoły ponadpodstawowej – wydawnictwa Biały Kruk i Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Oba podręczniki są kontynuacją podręczników do HiT dla klasy I, dopuszczonych w ubiegłym roku.

“Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015”, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego figuruje w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników, który prowadzi minister edukacji i nauki pod numerem ewidencyjnym 1145/2/2023. Podręcznik został dopuszczony na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Mirosława Szumiły, dr. Wiesława Charczuka i mgr. Klemensa Stróżyńskiego.

“Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2”, którego autorami są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski i Witold Pelczar, widnieje w wykazie pod numerem ewidencyjnym 1155/2/2023. Dopuszczony został do użytku szkolnego  na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, dr. hab. Mirosława Szumiły i dr. hab. Danuty Krzyżyk.

Przedmiot historia i teraźniejszość jest wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od 1 września 2022 r. W roku szkolnym 2022/2023 HiT nauczany był w klasach I. W roku szkolnym 2023/2024 nauczany będzie w klasie I i II.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Portal Samorządowy