Czwartek, 3 października 2019

Merlin Group odnotowała w pierwszym półroczu br. w ujęciu skonsolidowanym 29,35 mln zł przychodów sprzedażowych i 10,3 mln zł straty netto, wobec 19,54 mln zł przychodów i 8,69 mln zł straty rok wcześniej. W drugim kwartale wpływy firmy wzrosły rok do roku z 9,53 do 11,08 mln zł, a strata netto – z 5,19 do 5,4 mln zł.

„Z satysfakcją informujemy, że w okresie II kw. 2019 r., zrealizowaliśmy wszystkie deklarowane założenia, artykułowane na dzień publikacji poprzedniego raportu. W ciągu 90 dni II kwartału, dzięki ciężkiej zespołowej pracy, udało się nam z powodzeniem zakończyć trudny, ale niezbędny do prawidłowego funkcjonowania proces migracji systemów informatycznych na nową platformę. Krok ten spowodował konieczność czasowego zawieszenia sprzedaży, co musiało przełożyć się na finanse, czyli wygenerowanie ujemnego wyniku Merlin Group w II kwartale br. W kolejnym III kwartale rozpoczęliśmy wzrostami sprzedaży, co oznacza, że trudne, ale konieczne decyzje biznesowe podjęte przez nas w II kwartale br., przyniosły oczekiwane efekty, zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami i obranymi celami. Warto podkreślić, że zakończyliśmy też proces restrukturyzacji infrastruktury magazynowej oraz ustabilizowaliśmy procesy operacyjne” – czytamy komunikacie zarządu firmy podsumowującym pierwsze półrocze.

Podaj dalej