środa, 5 sierpnia 2020
Konkurs na dyrektora

Prezydent Miasta Sopotu ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Ogłoszenie o konkursie zamieściła „Gazeta Wyborcza” z 3 sierpnia. Wymieniono tam liczne dokumenty, jakie kandydat powinien przesłać do Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Sopotu lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie do 28 sierpnia do godz. 15.30.

Wśród wymaganych dokumentów jest „autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie na okres minimum 3 lata, uwzględniające możliwości budżetowe instytucji”, jak też „struktura organizacyjna instytucji, w tym koncepcja programowo-organizacyjną filii nr 2 (ul. Kraszewskiego 26), nr 6 (ul. 23 Marca 77C) i nr 8 (ul. Mazowiecka 26), ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i potencjału społecznego poszczególnych miejsc” oraz „planowane formy współpracy między Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie a podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i lokalną społecznością”.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie bip.sopot.pl z zakładce Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych.

 

 

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort