Wtorek, 5 lipca 2022

Instytut De Republica przyjmuje zgłoszenia do Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Wyróżnienia przyznawane są młodym naukowcom do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji lidera w swojej dziedzinie oraz osobom (bez ograniczenia wiekowego), którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Nagroda Instytutu De Republica to honorowe wyróżnienie skierowane do polskich naukowców – zarówno tych młodych, jaki i tych którzy całe swoje życie poświęcili nauce. Instytut pragnie za jej pośrednictwem nobilitować, a jednocześnie wyrazić szczególną wdzięczność za dostarczenie swoją pracą inspiracji badawczej dla całej rzeszy specjalistów wielu dziedzin.

Konkurs obejmuje pięć kategorii: trzy kategorie podstawowe dla młodych naukowców do 40. roku życia:
• nauki humanistyczne
• nauki społeczne
• sztuka
oraz dwie kategorie specjalne (bez ograniczenia wiekowego):
• za cały dorobek naukowy
• za działalność międzynarodową.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każdy (osoba prywatna) oraz uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli świata nauki wyłoni laureatów w danej kategorii. Zwycięzcy otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie www.iderepublica.pl.

 

Podaj dalej
Autor: W