Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Muza S.A. 00 - 590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8 tel. (022) 621 17 75, fax (022) 629 23 49 http://www.muza.com.pl, e-mail muza@muza.com.pl Wydawnictwo Muza w 2004 roku po raz trzeci z rzędu odnotowało spadek przychodów ze sprzedaży książek – tym razem o 10 proc. (rok wcześniej o 9 proc.) – z 21,33 do 19,15 mln zł. Wydawnictwo zakończyło rok zyskiem netto 1,01 mln zł (wynik był gorszy w porównaniu z rokiem poprzednim o 47 proc.). Po dużej stracie z 2001 roku, wynikającej głównie z utworzenia wysokich rezerw na nieudane inwestycje i złe zapasy, Muza wypłaciła w czerwcu 2003 roku swoim akcjonariuszom dywidendy za 2002 rok (łącznie ok. 1,5 mln zł). Za 2003 i 2004 rok nie płacono dywidendy, przeznaczając zysk w całości na inwestycje i wzrost kapitałów. Kapitały własne na koniec 2004 roku wzrosły z 25,86 do 26,87 mln zł. Pod względem wielkości kapitałów i zasobów gotówkowych Muza jest jednym z najsilniejszych wydawnictw w Polsce, co pozwala jej na akwizycje, które wydają się być nieuchronne, zważywszy na stale notowany spadek przychodów z własnej produkcji. Na aktywa trwałe (ponad 3,5 mln zł) składała się głównie inwestycja w obiekt rekreacyjno - sportowy w Spale. Muza podjęła decyzję o tej inwestycji, poszerzając jednocześnie zakres działalności spółki w 2003 roku, wynika ona z potrzeby zagospodarowania Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Muza jest zakładem pracy chronionej i podatek dochodowy od osób fizycznych pozostaje w spółce w formie ZFRON). Kurs akcji tej notowanej na giełdzie spółki przez większą część roku utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie ok. 4,50 zł, co jest efektem wcześniejszego rozwodnienia kapitału poprzez dodatkową emisję akcji oraz niskiego poziom free floating, praktycznie wykluczającego możliwość przejęcia spółki. Akcjonariat firmy na przestrzeni ostatnich lat nie uległ istotnym zmianom. Łączne przychody Grupy Kapitałowej Muzy w 2004 roku wyniosły 19,61 mln zł (rok wcześniej – 25,22, zaś dwa lata wcześniej – 91,76 mln zł). Konsolidowane były spółki: Muza S.A., Polska Dystrybucja Książek S.A., Muza Szkolna Sp. z o.o. oraz Polska Grupa Wydawnicza S.A., która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ogromny spadek przychodów wiąże się ze sprzedażą przez PDK niemal wszystkich aktywów – udziałów i akcji w hurtowniach: Wkra, Polmap i Fis. W rezultacie PDK niemal nie prowadziło od 2003 roku sprzedaży, a Grupa Kapitałowa de facto nie istnieje. Właścicielem hurtowni wchodzących wcześniej w skład PDK zostały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 28 lutego 2003 roku we Wkrze nastąpiło podwyższenie kapitału o łączną kwotę 11,28 mln zł. W wyniku tej operacji oraz zbycia akcji przez podmiot zależny PDK S.A. zmianie uległa struktura Grupy Kapitałowej – udział Muzy we Wkrze obniżył się do 13,75 proc. Następnie 5 listopada 2003 roku Muza sprzedała 86 akcji, dających prawo do 9,7 proc. głosów i jej udział zmniejszył się do 4,05 proc. 6 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wkry podjęło uchwałę w sprawie nowej emisji akcji. Całą emisję objął akcjonariusz większościowy – WSiP. W wyniku tej operacji udział Muzy obniżył się do 0,14 proc. W 2003 roku Muza pozbyła się też udziałów w innej spółce – 4 lipca spółka Euromedia TV odkupiła wszystkie udziały będące własnością Muzy w celu ich umorzenia. Grupa Kapitałowa Muzy w 2003 roku po raz pierwszy odnotowała zysk – 1,18 mln …
Wyświetlono 25% materiału - 522 słów. Całość materiału zawiera 2090 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się