Piątek, 25 listopada 2022

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. Uroczystość wręczenia odbyła się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie 24 listopada.

Członkowie Kapituły podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej ex aequo dwóm tytułom oraz ośmiu wyróżnień. Podkreślano, że zgłoszone prace reprezentują tak wysoki poziom, że konieczna było przyznanie większej liczby wyróżnień.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2022 otrzymali ex aequo:

  • Mikołaj Getka-Kenig, “Stanisław Kostka-Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i ‘wskrzeszenia’ Polski”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021
  • Aleksandra Oniszczuk, „Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.

Jury postanowiło ponadto przyznać wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej):

  1. Maciej Falski, „Niechciana kultura. Odbudowa i instrumentalizacja dziedzictwa kulturowego w Bośni i Hercegowinie’, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022
  2. Josip Jagodar, „Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965„, Universitas, 2022 [Josip Jagodar, Hrvatsko-poljske veze u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća, Despot infinitus, Zagreb 2021]
  3. „Jeden naród o dwóch sztandarach”. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921-1926. Dokumenty i materiały”, pod redakcją naukową Krzysztofa Nowaka i Henryka Walczaka, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 2020 (właściwy rok wydania 2021)
  4. „Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa”. Autorzy: Agata Kawecka, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek, Jan Stradomski. Series Ceranea tom 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, oraz „Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa”. Autorzy: Agata Kawecka, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek. Series Ceranea tom 8. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022,
  5. Janusz Polaczek, „Książę Józef Poniatowski. Legenda bohatera narodowego – dzieje, podłoże ideowe i wyraz artystyczny”. [Seria:] Polsko-Francuskie Monografie Artystyczne, T. VI. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021,
  6. Jole Stanišić, „List otwarty do komunistów wszystkich krajów”. Przekład, wstęp i objaśnienia Bogusław Zieliński, Seria „Filologia Słowiańska”, nr 54. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022,
  7. Ewelina Tarkowska, „Wielka Emigracja we Francji. Polacy w bretońskim departamencie Cȏtes-du-Nord”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2022
  8. Tijana Vuković, „Regaining the Past. Yugoslav Legacy in the Period of Transition: the Case of Formal and Alternative Institutions of Art and Culture in Serbia at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century” (Doctoral thesis written under the supervision of prof. dr hab. Jolanta Sujecka Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw Assistant supervisor dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk), Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, Wydawnictwo DiG, edition La Rama, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2022.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Propozycje prac do Nagrody zgłaszają wydawcy i autorzy, jak też miłośnicy historii.

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przyjaciele i uczniowie patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

W posiedzeniu Kapituły wzięli udział: prof. dr hab. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Danuta Gibas-Krzak, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz) oraz prof. Elżbieta Barbara Zybert.

Członkami Kapituły są również: prof. Joanna Goszczyńska, Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, dr Andrzej Czesław Żak oraz prof. Bogusław Zieliński, który zawiesił w tym roku swój udział w pracach Kapituły z uwagi na zgłoszenie do nagrody publikacji, której jest autorem wstępu oraz tłumaczem i autorem komentarza.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.

Od 2020 roku Nagrodę wspiera Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Uchwałą z 19 marca 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska przyznał w ramach funduszu na rzecz wspierania działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym dotację w wysokości 3 tys. zł, z której została sfinansowana gratyfikacja zwycięzców Nagrody, oraz dodatkowo przeznaczono 1 tys. zł na koszty organizacyjne. W lutym ubiegłego roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska podjął kolejną uchwałę o wsparciu finansowym Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w latach 2021 i 2022 w tej samej wysokości co poprzednio.

Podaj dalej
Autor: ET