Wtorek, 18 października 2022
Dwudziesta siódma edycja – zgłoszono 23 prace

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” 30 września zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej dwudziestej siódmej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Posiedzenie Kapituły Nagrody odbędzie się w piątek 21 września tradycyjnie w gościnnym XI Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Do 30 września nadesłano (lub zgłoszono) 23 prace, ale zgodnie z tradycją członkowie Jury mają możliwość zgłaszać dodatkowe kandydatury podczas posiedzenia.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana jest wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Kandydatury mogą zgłaszać wydawcy, autorzy, jak też miłośnicy historii.

Regulamin konkursu o Nagrodę Skowronka

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W roku 1990 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 roku w wypadku samochodowym we Francji.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zostanie w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. Uroczystość wręczenia odbędzie się w trakcie XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, jakie zaplanowano w dniach 24-27 listopada.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Do Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w tym roku zostali zaproszeni: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Danuta Gibas-Krzak prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Elżbieta Barbara Zybert oraz dr Andrzej Czesław Żak. Prof. Bogusław Zieliński zawiesił w tym roku swój udział w pracach Kapituły z uwagi na zgłoszenie do nagrody przez Wydawnictwo Naukowe UAM publikacji, której jestem autorem wstępu oraz tłumaczem i autorem komentarza.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka otrzymała po raz pierwszy wsparcie finansowe w 2020 roku. Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska uchwałą z 19 marca 2020 roku przyznał dotację w wysokości 3 tys. zł, z której została sfinansowana gratyfikacja zwycięzców ubiegłorocznej edycji Nagrody, oraz dodatkowo 1 tys. zł na koszty organizacyjne. W lutym ubiegłego roku Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska podjął kolejną uchwałę o wsparciu finansowym Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w latach 2021 i 2022.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska jest pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi działającą wyłącznie na rzecz środowiska wydawniczego, odpowiedzialną za stworzenie i funkcjonowanie systemu ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom, powołaną do regulacji rynku licencyjnego w segmencie praw autorskich wydawców i odpowiedzialną za skuteczny pobór opłat reprograficznych i ich podział (repartycję) na rzecz wydawców. Prezesem Stowarzyszenia od 2013 roku jest Barbara Jóźwiak. W grudniu 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia przyjął regulamin i utworzył fundusz na rzecz wspierania działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

 

W ubiegłym roku laureatami 26. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka zostali ex aequo Andrzej Biernat i Sławomir Górzyński za „Cmentarz Champeaux w Montmorency. Groby Polskie. Cimetière Les Champeaux à Montmorency. Les Tombes Polonais” (Towarzystwo Miłośników Historii. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021) oraz Andrzej Krawczyk za „Czyja jest Bośnia? Krótka historia kraju trzech narodów” (Znak Horyzont, Kraków 2021).

 

Podaj dalej
Autor: (pd)