Poniedziałek, 18 września 2023

14 września w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbyła się ceremonia Nagród im. Kierbedziów.

Już po raz 12. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego przyznaje Nagrody im. Kierbedziów. Od 2005 roku są one wręczane nie tylko wyróżniającym się bibliotekarzom i bibliotekom Mazowsza, lecz także osobom i instytucjom wspierającym rozwój bibliotek w województwie mazowieckim. Stanowi to swoisty hołd dla patronów Nagrody – Eugenii i Stanisławów Kierbedziów – fundatorów siedziby Biblioteki na Koszykowej. Jest to jednocześnie wyraz uznania i wyróżnienia dla tych, którzy w sposób bezprecedensowy przyczyniali się i przyczyniają do rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Nagrody im. Kierbedziów wyłaniają ze środowiska bibliotekarskiego placówki wyjątkowe, działające wzorcowo i przekraczające oczekiwania. Honorują także wybitne postaci: mentorów, autorytety i mecenasów bibliotekarstwa.

Nagrodę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA otrzymali:

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

 

Nagrodę w kategorii DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA otrzymali:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie (pow. wołomiński)

 

Nagrodę w kategorii PIELĘGNOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ otrzymała:

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

 

W kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY BIBLIOTECE uhonorowane zostały dwie osoby:

Jerzy Bauer, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Rafał Mathiak, Wójt Gminy Klembów

 

W kategorii WYDAWNICTWO PRZYJAZNE BIBLIOTEKOM – w tym roku nagrodę otrzymało:

Wydawnictwo Tatarak

 

W kategorii ZASŁUŻONY DLA MAZOWSZA kapituła wyróżniła

Ewę Borkowską, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (na zdjęciu)

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy