Wtorek, 20 lutego 2024

Zarząd Merlin Group S.A. poinformował, że 15 lutego zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę  w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2023.

W uchwale wskazano, że zawieszenie będzie obowiązywać do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku 2023, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przeczytaj także: Wierzyciel Merlin Group złożył wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Podaj dalej
Autor: W