Poniedziałek, 4 lipca 2022
Wybitny slawista i folklorysta

Zmarł prof. Krzysztof Wrocławski, wybitny slawista, folklorysta, kulturoznawca, historyk literatur macedońskiej, serbskiej i chorwackiej – wychowawca wielu pokoleń polonistów i slawistów.

Urodził się 28 września 1937 roku w Radomiu, zmarł 23 czerwca tego roku w Warszawie.

„Wspaniały Człowiek, szanowany i lubiany wykładowca”, napisano w jednym z nekrologów, jakie ukazały się w „Gazecie Stołecznej” pod koniec czerwca. W innym czytamy: „Nieodżałowany Przyjaciel, wielki autorytet naszej studenckiej grupy. Z Jego odejściem tracimy bezpowrotnie część najpiękniejszych wspomnień lat młodości w poczuciu dojmującej pustki”.

Krzysztof Wrocławski w 1965 roku ukończył studia w zakresie filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doktoryzował się (1974) oraz habilitował (1976). Był profesorem UW, a w latach 1978-1981, 1984-1987 oraz 2000-2005 był dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej (potem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej). W latach 1992-1996 był prodziekanem Wydziału Polonistyki UW. Był też wicedyrektorem Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców Polonicum na UW.

W latach 1967-1970 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Skopje. Członek Komisji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN oraz Komisji Etnolingwistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, członek Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Prowadził badania głównie z zakresu południowosłowiańskiej literatury ustnej i popularnej, kultury współczesnej, związków literackich i kulturowych polsko-słowiańskich. Był autorem wielu prac poświęconych tej tematyce, a także Polonii w krajach południowosłowiańskich.

W 2000 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopje. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Został pochowany 29 czerwca na cmentarzu Powązki Wojskowe.

Autor: (fran), foto: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW