Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Rząd przyjął projekt ustawy DAC7

9 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7).

Ustawa nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Dotyczy to m.in. sprzedawców działających na różnych platformach cyfrowych typu marketplace, jak Allegro, Amazon czy EmpikPlace.

Co ważne, drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro są wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających w Internecie.

Projektowane przepisy implementują tzw. dyrektywę DAC7, tj. dyrektywę Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform, ma dotyczyć takich podmiotów jak:

  • internetowe platformy e-handlu,
  • platformy rezerwacji noclegów,
  • platformy najmu środków transportu,
  • platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

Wejście w życie ustawy ma zwiększyć dostępność danych dla administracji podatkowych o dochodach podatników uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platform cyfrowych. Ograniczona dostępność tych danych wynika m.in. z transgranicznego charakteru transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych oraz ich znaczącej liczby.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, g”romadzenie i przekazywanie administracji podatkowej informacji pozwoli na redukcję zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej. Przywrócone więc zostaną warunki równej konkurencji pomiędzy sprzedawcami sprzedającymi swoje towary i usługi w sposób tradycyjny a sprzedawcami działającymi za pomocą platform cyfrowych, a także pomiędzy sprzedawcami rzetelnie płacącymi podatki a sprzedawcami do tej pory uchylającymi się od opodatkowania”.

Realizacja powyższych celów odbędzie się poprzez:

  • wprowadzenie obowiązku gromadzenia i weryfikacji przez operatorów platform cyfrowych informacji dotyczących sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług za pomocą tych platform,
  • ujednolicenie sposobu raportowania przez platformy organom podatkowym właściwych państw członkowskich UE informacji o sprzedawcach,
  • coroczne raportowanie przez operatorów platform cyfrowych powyższych informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (z wyłączeniem danych o drobnych sprzedawcach towarów, tj. o sprzedawcach, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro),
  • automatyczną wymianę tak pozyskanych informacji między organami podatkowymi właściwych państw.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku.

Podaj dalej
Autor: W