Piątek, 12 kwietnia 2024

Podczas zebrania ogólnego członkowie Polskiego PEN Clubu dokonali wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej obejmuje lata 2024–2028.

Prezesem na kolejną kadencję został Marek Radziwon.

Wiceprezesi:
Teresa Chynczewska-Hennel
Henryk Woźniakowski

Sekretarz: Magdalena Heydel

Skarbnik: Paweł Próchniak

Członkowie zarządu:
Paweł Bem
Halina Cieplińska-Bitner
Justyna Czechowska
Jakub Ekier
Basil Kerski
Ireneusz Krzemiński
Piotr Mitzner
Anna Nasiłowska
Iwona Smolka
Małgorzata Szejnert
Adam Szostkiewicz
Marek Zagańczyk
Marek Zaleski

Komisja Rewizyjna:
Justyna Guze
Maria Prussak
Elżbieta Sawicka
Joanna Szwedowska (przewodnicząca)

Kolejne wybory prezesa odbędą się w 2026 roku.

Polski PEN Club to założone w 1925 roku przez Stefana Żeromskiego stowarzyszenie literackie, wchodzące w skład międzynarodowego ruchu PEN Clubów. Prezesami Polskiego PEN Clubu byli wcześniej kolejno: Stefan Żeromski, Jan Lorentowicz, Ferdynand Goetel, Jan Parandowski, Juliusz Żuławski, Artur Międzyrzecki, Jacek Bocheński, Janusz Maciejewski, Władysław Bartoszewski, a od 2010 roku Adam Pomorski, który pełnił tę funkcję przez trzy kadencje i nie kandydował na kolejną.

Międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy PEN Club (od angielskiego “pen”, czyli pióro i od pierwszych liter innych angielskich słów: poets – poeci, essayists – eseiści, novelists – powieściopisarze) zostało założone w 1921 r. w Londynie. Jego cel to promowanie przyjaźni oraz intelektualnej współpracy między pisarzami z całego świata. Stowarzyszenie kieruje się zasadą, że literatura pełni istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej.

Międzynarodowa federacja zrzesza ponad sto niezależnych, narodowych PEN Clubów z różnych krajów. Opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Członkowie PEN – pisarze i humaniści – zobowiązują się przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty PEN: deklaracji ideowej ruchu.

Polski PEN Club prowadzi działalność opiniotwórczą (oświadczenia, protesty przeciw cenzurze, nietolerancji, ograniczaniu wolności słowa), angażuje się w obronę represjonowanych pisarzy świata, organizuje publiczne odczyty, dyskusje literackie, konferencje międzynarodowe, spotkania z autorami. Polski PEN Club ma siedzibę w Warszawie, obecnie liczy około 300 członków.

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Polski PEN Club