Czwartek, 28 marca 2024
"Wsparcie rynku wymaga uważnego namysłu"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego przesłało odpowiedź na list otwarty w sprawie polskiego księgarstwa i czytelnictwa. Pod pismem podpisała się Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w resorcie kultury. Wskazała w nim, że temat ustawy o książce i regulacji rynku poprzez wprowadzenie obowiązku utrzymywania stałej ceny książki przez sprzedawców wymaga “niezwykle wnikliwego namysłu” i będzie przedmiotem analiz i konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk.

Poniżej prezentujemy jego treść:

“Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękuję za Państwa list, oraz zawarte w nim refleksje i niepokoje dotyczące polskiego rynku książki, a w dalszej perspektywie także czytelnictwa w Polsce, oraz propozycje rozwiązania przynajmniej części z tych problemów.

Pragnę Państwa zapewnić, że polskie księgarnie pozostają przedmiotem troski resortu kultury, które realizuje na ich rzecz szereg zróżnicowanych działań. Stowarzyszenia branżowe, takie jak Polska Izba Książki czy Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, to dla MKiDN ważni partnerzy do rozmów i rozważań nad przyszłością książki i czytelnictwa w Polsce – zarówno na poziomie idei, jak i konkretnych rozwiązań.

Pragnę zaznaczyć, że w rozmowie o poprawie sytuacji rynku książki w Polsce wsłuchiwać się będziemy również w głosy podmiotów niezrzeszonych – istotne wydaje się wysłuchanie opinii docierających z różnych części świata książki, są to bowiem często głosy od siebie odmienne. Sam temat ustawy o książce i regulacji rynku poprzez wprowadzenie obowiązku utrzymywania stałej ceny książki przez sprzedawców wymaga jednak niezwykle wnikliwego namysłu: nie tylko uważnej analizy rodzimego rynku, ale i zarówno pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń innych krajów, z uwzględnieniem ich kontekstów historyczno-gospodarczych. Działania prowadzące do ustanowienia regulacji prawnych, których długofalowym efektem ma być poprawa sytuacji książki i czytelnictwa w Polsce, nie powinny więc być podejmowane w trybie doraźnym i w pośpiechu, lecz z uwagą i rzetelnością.

Dziękuję za Państwa stanowisko w sprawie poparte przedstawieniem własnej propozycji rozwiązań. Liczę na współpracę środowiska przy podejmowanych w przyszłości przez MKiDN i jego instytucje podległe działaniach na rzecz polskiej książki i czytelnictwa.

Wsparcie rynku niewątpliwie wymaga uważnego namysłu, w którym znajdzie się miejsce na opinie przedstawicieli różnych środowisk związanych z książką, od autorów, przez wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, po czytelników. Wierzę, że przy współpracy przedstawicieli różnych gałęzi branży uda nam się wypracować najlepsze rozwiązania dla przyszłości polskiej książki.

Z poważaniem

Joanna Scheuring-Wielgus”

 

Podaj dalej
Autor: ET