Poniedziałek, 16 grudnia 2019
Na Śląsku powstała nowa organizacja

Jan Kasprzyk, emerytowany księgarz z Lędzin koło Katowic, długoletni przewodniczący Śląskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, poinformował, że 25 listopada sąd zarejestrował stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo „Przyjaciół Książek” z siedzibą w Lędzinach koło Katowic.

W statucie stowarzyszenia zawarto stwierdzanie, że „Terenem działania PTPK jest teren całej Polski, Europy i innych krajów, w których mieszkają Polacy lub potomkowie Polaków”, a wśród celów i zdań są: „prowadzenie działalności związanej z książką – jej wydawaniem, dystrybucją oraz prowadzenie działalności na niwie kultury, historii, oświaty, nauki itp.”. W skład zarządu stowarzyszenia weszli: Jan Kasprzyk (prezes), Zbigniew Strzelecki (wiceprezes), Bernadeta Nowrotem i Ilona Cuber Cebula (członkinie).

Prezes Jan Kasprzyk w imieniu nowego stowarzyszenia przekazał pozdrowienia dla księgarzy ze środowiska warszawskiego, którzy obchodzili księgarskie święto 14 grudnia w warszawskim Klubie Księgarza, życząc „wszystkim wszelkiej pomyślności i dalszej determinacji w tej naszej robocie z książką”.

Na zdjęciu Jan Kasprzyk wręcza premierowi Mateuszowi Morawieckiemu książkę autorstwa śląskiego pisarza Marka Szołtyska podczas kampanii wyborczej do Sejmu. (foto PTPK)

Podaj dalej
Autor: (fran)