Czwartek, 20 lutego 2020
Zgłoszenia do 31 marca

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdańsku zapraszają do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2019.

Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka
  o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny
 2. Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe
 3. Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania
  w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Każdy podmiot ma prawo zgłosić kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2019.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem  zgłaszanej książki, prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

Po zakończeniu prac jury, nadesłane w zgłoszeniach książki zostaną włączone do księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Samorząd   Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 301-48-11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej:

Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl

 

Podaj dalej
Autor: ET