Wtorek, 15 maja 2018
Książka rozszerzona o najnowszą literaturę przedmiotu

Nowa książka Brunona Hołysta już w sprzedaży. Wydanie IV “Psychologii kryminalistycznej” uwzględnia aktualne problemy dotyczące m.in.:
– zjawisk społecznych o potencjalnym zagrożeniu – np. agresji w ruchu drogowym,
– moralności podatkowej – analizie poddano następujące zagadnienia: obowiązek podatkowy, uchylanie się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywna sprawiedliwość podatkowa,
– problematyki relacji lekarza z pacjentem – zwrócono uwagę na: prawa pacjenta, tajemnicę lekarską, autonomię pacjenta, pozycję lekarza rodzinnego, efektywność leczenia i problematykę stresu w pracy lekarza,
– zachowań nieproduktywnych w miejscu pracy – wymienić tu należy: ogólne pojęcie zachowań nieproduktywnych, zachowania nieproduktywne jako reakcję obronną, kontrolę w pracy i zapobieganie nieproduktywnym zachowaniom.

Patronat: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, kryminalistyka.org.pl

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin