Piątek, 22 września 2023
Prezentacja 26 września

Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej zapraszają na prezentację Raportu „Kościół w Polsce 2023”. Prezentacja odbędzie się we wtorek 26 września o godz. 11 w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, sala numer 16.

Słowo wstępne wygłoszą: prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, oraz red. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. W drugiej części spotkania odbędzie się debata: „Kościół w Polsce dziś – wyzwania”. Wezmą w niej udział: Aneta Liberacka (Stacja 7), Tomasz Krzyżak („Rzeczpospolita”) i prof. dr hab. Mirosława Grabowska (Uniwersytet Warszawski). Moderatorem dyskusji będzie Marek Zając.

Raport „Kościół w Polsce 2023” przygotowany został przez Katolicką Agencję Informacyjną we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego. Wydanie sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak informuje KAI, dzieło to w syntetycznej formie prezentuje dynamiczną działalność Kościoła w Polsce zarówno w sferze duszpasterskiej, na polu ewangelizacji, jak i w dziedzinie charytatywnej i społecznej. Zawiera także aktualny obraz polskiej religijności wraz z przemianami jakich ona doświadcza, w szczególności w młodszym pokoleniu.

W Raporcie czytelnik znajdzie również cenne analizy dotyczące życia zakonnego, powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zaangażowania ludzi świeckich i ich miejsca we wspólnocie Kościoła, uczelni, szkół katolickich oraz działalności Kościoła w mediach, kulturze i dialogu ekumenicznym. Opracowanie ukazuje też prawne, konkordatowe i konstytucyjne ramy, w jakich funkcjonuje Kościół w życiu publicznym w warunkach demokratycznego państwa. Zawiera również cenną cześć historyczną dotyczącą Kościoła katolickiego w PRL jak również polskich męczenników XX stulecia Wydawnictwo prezentuje także liczne nowe wyzwania, przed jakimi stoi dziś Kościół w Polsce w „nowej epoce” – jak wyraża się papież Franciszek, która wymaga szczególnego wysiłku ewangelizacyjnego. Ta unikatowa książka adresowana jest przede wszystkich do środowisk dziennikarskich, a także naukowych.

Podaj dalej
Autor: (fran)