środa, 2 grudnia 2020
Wojewoda lubuski przekazał Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. oryginalne rękopisy cygańskiej poetki Bronisławy Wajs, znanej jako Papusza. W zbiorze znajduje się jej pamiętnik i korespondencja z okresu powojennego, w którym jej twórczość zaczynał odkrywać Jerzy Ficowski.

Dotychczas rękopisy były w posiadaniu Edwarda Dębickiego, cygańskiego artysty i prezesa Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs Papuszy, który przekazał je wojewodzie lubuskiemu.

„Mam nadzieję, że będą one skarbnicą wiedzy dla tych ludzi, którzy na co dzień zajmują się kulturą cygańską” – powiedział Sondej.

Dyrektor gorzowskiej biblioteki wojewódzkiej Sławomir Szenwald przekazał, że rękopisy Papuszy będą udostępnianie naukowcom i badaczom twórczości cygańskiej poetki do nowych opracowań jej dorobku artystycznego.

„Być może ukażą się – taką mam nadzieję – na przykład nowe tłumaczenia jej wierszy, bo znamy je tylko z wersji Jerzego Ficowskiego (…) Oczywiście sam język, w jaki sposób pisała, to wszystko widać dopiero w oryginalne. W tych dokumentach, w tych listach, w tej korespondencji, którą dzisiaj otrzymujemy”  – powiedział Szenwald.

W przekazanym bibliotece zbiorze znajduje się pamiętnik Papuszy liczący blisko 200 stron oraz zbiór około 130 różnych listów, pism, kopert i widokówek z lat 40. i 50. minionego wieku. Korespondencja ta była skierowana głównie do Jerzego Ficowskiego. Materiały te są w czytelne i mimo upływu lat zachowane w dobrym stanie.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: PAP