Piątek, 1 marca 2024
Trwa nabór

Do 2 kwietnia Urząd Miejski Wrocławia czeka na wnioski artystów, którzy chcieliby wziąć udział w programie stypendialnym. Artyści mogą się ubiegać o półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w 6 dziedzinach (muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, literatura, film).

Stypendium wynosi 2500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez sześć miesięcy w drugim półroczu 2024 roku.

Wyróżnienia otrzymują artyści, którzy ukończyli 18. rok życia, a ich miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław lub którzy wprost realizują projekt dotyczący Wrocławia.

Co istotne, Wrocław realizuje drugi (pod względem przyznawanych środków) po Warszawie program stypendialny dla artystów.

Miejski program stypendialny ruszył w 2020 roku. Wśród 207 laureatów dotychczasowych dziesięciu edycji konkursu są m.in. Maciej Bobula, laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, nominowany do Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za debiutancką książkę „Szalejów”, prof. Zbigniew Makarewicz, neoawangardowy rzeźbiarz i performer czy współtwórca księgarni Tajne Komplety – Karol Pęcherz.

Dokumenty można:· złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,· przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”,· przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 czerwca.

Podaj dalej
Autor: W