Poniedziałek, 2 października 2000
Sieci księgarskie SpŰłka z ograniczoną odpowiedzialnoúcią pod nazwą Świętokrzyski Dom Książki powstała 23 czerwca 1998 roku na podstawie decyzji pracownikŰw PPK-W Dom Książki w obliczu zagrożeń utraty miejsc pracy i likwidacji księgarń w Kielcach. Stan finansowy PPK-W Dom Książki prowadził do przypuszczenia, że w ciągu kilku miesięcy może rozpocząĘ się proces upadłoúci przedsiębiorstwa, gdyż zadłużenie wobec dostawcŰw - wydawnictw i innych firm -sięgało około 2 mln zł. Dyrekcja, a następnie tymczasowe Kierownictwo PPK-W Dom Książki nie przedstawiło skutecznego programu naprawczego, co zmusiło pracownikŰw - księgarzy do podjęcia działań z własnej inicjatywy. Za cel postawiono sobie utworzenie spŰłki prawa handlowego, ktŰrej udziałowcami zostaliby wszyscy zatrudnieni w 9 księgarniach na terenie Kielc - łącznie 35 osŰb. W ten sposŰb założycielskim aktem notarialnym utworzono spŰłkę Świętokrzyski Dom Książki, powołano jej Zarząd, po czym rozpoczęto realizację programu restrukturyzacji istniejących zadłużeń wobec wierzycieli PPK-W Dom Książki. Dążono do tego, by zapewniĘ zatrudnienie wszystkim dotychczasowym pracownikom, a także odbudowaĘ wiarygodnoúĘ kupiecką księgarń w Kielcach. Działając z woli wspŰlnikŰw, Zarząd spŰłki Świętokrzyski Dom Książki podjął następujące działania: za pomocą pożyczek udzielonych przez udziałowcŰw-pracownikŰw zwiększył kapitał obrotowy spŰłki, ktŰry umożliwił zachowanie płynnoúci finansowej (pożyczki te stanowiły kwotę 91 tys. zł); w następstwie tej decyzji oraz po porozumieniu z wierzycielami PPK-W Dom Książki nowa spŰłka mocą stosownych umŰw przejęła zobowiązania PPK-W Dom Książki wobec oficyn wydawniczych na kwotę 491.184,77 zł, a następnie długi te spłaciła; mocą umŰw cywilnoprawnych przejął mienie ruchome, tzn. zapasy magazynowe PPK-W Dom Książki (książki, materiały piúmienne i papiernicze oraz wyposażenie księgarń), wystawiając zabezpieczenie w postaci weksli imiennych oraz zobowiązując się do spłat; spłaty zostały dokonane w terminie (łącznie na kwotę 846 185 zł); zawarł ugodę z Tymczasowym Kierownictwem PPK-W Dom Książki, mocą ktŰrej przejął zobowiązania dalszego zatrudnienia wszystkich …
Wyświetlono 25% materiału - 283 słów. Całość materiału zawiera 1135 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort