Czwartek, 5 stycznia 2023
Wyjątkowa publikacja w stulecie urodzin

Państwowy Instytut Wydawniczy zaprasza w środę 18 stycznia o godz. 18 do Księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego przy ul. Foksal 17 w Warszawie na spotkanie o wyjątkowej publikacji wydanej z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego (1922-1944) zatytułowanej „Widma/Opowieść z innego świata”. W rozmowie wezmą udział: prof. Paweł Rodak, dr hab. Karol Samsel i dr Rafał Brasse. Będzie je prowadzić Dorota Gacek, dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia.

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku i YouTubie PIW-u.

Jak informuje wydawca, publikacja ma przybliżyć współczesnemu czytelnikowi postać tragicznie zmarłego poety z odmiennej strony niż typowe książki w charakterze „wierszy wybranych/zebranych” poprzedzone biograficzno-komentatorskim wstępem. Pod dwuczłonowym tytułem „Widma / Opowieść z innego świata” ukrywają się dwie książki o charakterze edukacyjno-artystycznym.

Pierwsza z nich – „Widma” – jest właściwie reprintem debiutu poetyckiego Tadeusza Gajcego z maja 1943 roku, który ukazał się w podziemnym wydawnictwie podczas niemieckiej okupacji. Poprzez zachowanie oryginalnego (wcale nie tak małego i innego od dzisiejszych, innymi słowy – trudnego do ukrycia) formatu publikacji i próbę oddania jej „cech materialnych” wydawca pragnie umożliwić czytelnikowi przynajmniej w pewnym stopniu sensualne doświadczenie tego, co mogli czytelnicy takiej poezji w okupowanej Warszawie.

Druga – nie mniej ważna – część publikacji to swoisty album zatytułowany „Opowieść z innego świata” (tytuł inspirowany wierszem Tadeusza Gajcego), który przede wszystkim zdjęciami oraz skanami wielu publikacji i rękopisów (udostępnionych przez Bibliotekę Narodową – jak egzemplarz „Widm”) ma opowiadać o życiu poety. W ten sposób za pomocą skanów różnych dokumentów, publikacji prasowych, szkiców wierszy, listów oraz zdjęć poety, jego rodziny, bliskich mu osób, ale również samej Warszawy, powstała biograficzna opowieść o krótkim i burzliwym życiu, od dzieciństwa, przez dojrzewanie, przyjaźnie i miłość po tragiczny czas wojny, która przynosi śmierć. Zamysł ten najlepiej może obrazować przykład zestawienia ostatniego wiersza Tadeusza Gajcego („Święty kucharz od Hipciego”) ze zdjęciem zniszczonego niemieckiego transportera, który wybuchł na pl. Krasińskich 13 sierpnia 1944 roku, stając się bezpośrednią inspiracją do tego przejmującego tekstu napisanego na trzy dni przed śmiercią. Zginął 16 sierpnia 1944 roku w trakcie powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej w kamienicy mieszczącej się przy ul. Przejazd nr 1/3 (dziś ul. gen. Andersa), wysadzonej przez niemieckich żołnierzy.

W albumie znajdują się również teksty wybitnych specjalistów poświęcone różnym aspektom życia i twórczości Tadeusza Gajcego: dr Rafał Brasse (znany m. in. z książki „Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego”, Biblioteka Literatury Kwartalnika „Nowy Napis”, Kraków 2020) przygotował wstęp biograficzny oraz analizę twórczości poety w konfrontacji z tradycją i oceną Pokolenia Kolumbów, a prof. dr hab. Karol Samsel analizuje w kontekście światowej literatury teksty dramatyczne „Misterium niedzielne na ulicy” oraz „Homer i Orchidea”, które w ostatnich latach zdają się być mniej zauważane przed badaczy twórczości Tadeusza Gajcego.

 

Autor: (fran)
Źródło: PIW