środa, 24 maja 2023

24 maja w godz. 14-17 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIK. Spotkanie zaplanowane jest w trybie stacjonarnym w dużej sali konferencyjnej  Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Powitanie zgromadzonych, gratulacje dla jubilatów roku 2023.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzenie prawomocności ZWZ.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu Izby w roku 2022, w tym z działalności Rady. Sonia Daga, prezes PIK.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PIK w roku 2022. Piotr Dobrołęcki, przewodniczący KR.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami z roku 2022.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2022 r oraz uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady PIK z wykonania obowiązków w roku 2022.
 9. Podjęcie uchwały o   udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2022.
 10. Prezentacja zadań Izby oraz budżetu na rok 2023; Grażyna Szarszewska, dyrektor generalna PIK.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2023.
 12. Prezentacja propozycji nowego statutu PIK. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego statutu Izby.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Podaj dalej