Poniedziałek, 4 maja 2020
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich poinformował, że 5. Walny (XII) Zjazd STP odbędzie się w czwartek 21 maja w pierwszym terminie o godz. 17., a w drugim terminie o godz. 17.15. – tym razem w trybie online. Wymagana jest obowiązkowa rejestracja uczestników do 7 maja.

Członkowie STP udzielili 30 kwietnia mailowo zgody na odbycie zgromadzenia w formie elektronicznej zgodnie z art. 18 ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Osoby zarejestrowane dostaną na krótko przed terminem Walnego maila z platformy Meeting15. Będzie to mail z dostępem indywidualnym dla każdego biorącego udział w zebraniu.

W Walnym Zjeździe prowadzonym w trybie online mogą brać udział osoby posiadające dowolny sprzęt z dostępem do internetu oraz koniecznie telefon komórkowy, na który zostanie wysłany kod do weryfikacji uczestnika. Prawo głosu podczas Walnego Zjazdu przysługuje wyłącznie członkom STP, którzy opłacili składki do 2019 roku włącznie.

W porządku obrad przewidziano: sprawozdanie Zarządu STP (Monika Ordon-Krzak, prezes STP), film z trzech lat kadencji Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (Krystyna Kopczyńska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium, wybory prezesa STP, wybory członków Zarządu STP, Wybory członków Komisji Rewizyjnej, Wybory Sądu Koleżeńskiego oraz ogłoszenie wyników wyborów władz naczelnych STP.
Zarząd STP prosi o zgłaszanie e-mailem kandydatur osób, które zgadzają się kandydować do władz STP (zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego) do 5 maja na adres stp@stp.org.pl. Kandydatura powinna zawierać imię, nazwisko oraz krótki biogram.

 

Autor: (fran)