środa, 13 lipca 2022
Dzisiaj w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Dyrekcja Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na wernisaż wystawy zatytułowanej „W nieszczęściu jedyny – generał Tadeusz Jordan-Rozwadowski (1866-1928)”, który odbędzie się dzisiaj, czyli w środę 13 lipca o godz. 15 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25. Wydarzenie jest współorganizowane z „Fundacją GROM. Siła i Honor”.

Wystawa w zwięzły sposób przybliża postać niezłomnego Generała wywodzącego się z rodziny z długimi tradycjami wojskowymi i patriotycznymi, której członkowie walczyli w kolejnych powstaniach narodowych: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym.

Gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski, zasłużony w walkach o Lwów na przełomie 1918 i 1919 roku, główną rolę odegrał w najtrudniejszym momencie wojny z bolszewicką Rosją jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sierpniu 1920 roku pod Warszawą. Opracował słynny rozkaz nr 10 000 będący planem operacyjnym odrzucenia Armii Czerwonej spod Warszawy atakiem z okolic Modlina. W czasie przewrotu majowego w 1926 roku stał na czele wojsk lojalnych rządowi, za co został aresztowany i osadzony w więzieniu w wileńskim na Antokolu. Po rocznym pobycie, mocno schorowany, został uwolniony. Zmarł w 1928 roku, a pochowano go na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

Podaj dalej
Autor: (fran)