środa, 25 września 2019
Relacja z uroczystej gali

Wiesław Myśliwski odebrał Nagrodę im. Norwida w kategorii „literatura” za powieść „Ucho igielne” (Znak). Uroczysta gala Nagrody odbyła się w poniedziałek 23 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

– Norwidowe przesłanie, jakie płynie z tej nagrody, jest mi bardzo bliskie. To Norwid, moim zdaniem, jest prekursorem tej literatury XX i XXI w., której credo, mówiąc najkrócej, brzmi: słowo i myśl – powiedział pisarz, odbierając nagrodę.

Laur przyznała Myśliwskiemu kapituła pod przewodnictwem Krzysztofa Masłonia. W kategorii tej nominowano także Katarzynę Pochmarę-Balcer za powieść „Lekcje kwitnienia” (Nisza) i Adriana Sinkowskiego za tomik „Atropina” (Biblioteka „Toposu”).

Laur przyznała Wiesławowi Myśliwskiemu kapituła kategorii literackiej pod przewodnictwem Krzysztofa Masłonia, a w jej skład wchodzili: Dominika Chorosińska, Andrzej Kowalczyk (w zastępstwie Jarosława Klejnockiego), Krzysztof Mrowcewicz, Marek Wawrzkiewicz i Tomasz Wójcik.

– O to, by odpowiednie rzeczy dać słowo apelował znakomity patron nagrody dziś wręczanej. A słów – powiada jedna z postaci powieści Myśliwskiego – „coraz mniej w ludziach. Nie zauważył pan jak znikają? To i słowom ktoś musi przyjść z pomocą”. I z pomocą przychodzi nam Wiesław Myśliwski, najwybitniejszy żyjący prozaik polski. Wielce Szanowny Laureacie! Ogromne dzięki za to „Ucho igielne”, za czytelniczą satysfakcją, jakiej doznajemy przechodząc przez nie – powiedział w swojej laudacji Krzysztof Masłoń. Pełny tekst laudacji opublikujemy w najbliższym numerze „Kwartalnika Literackiego Wyspa”.

Niestety z powodów rodzinnych nie mógł być obecny na uroczystości Adrian Sinkowski, nominowany w kategorii „Literatura”, były redaktor naczelny, a obecnie współpracownik „Kwartalnika Literackiego Wyspa” wydawanego przez Bibliotekę Analiz. W jego imieniu wystąpił przyjaciel i pisarz Wojciech Chmielewski.

Statuetki Norwidowskie otrzymali również: Krystyna Janda w kategorii „teatr”, Leon Tarasewicz w kategorii „sztuki plastyczne” oraz Janusz Wawrowski w kategorii „muzyka”. Nagrodę „Dzieło życia” wręczono Adamowi Myjakowi.

Laureaci byli nagrodzeni za dzieło lub kreację powstałe w 2018 roku. Otrzymali statuetki, imienne dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 20 tys. zł, a zdobywca nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł. Galę na Zamku Królewskim uświetnił Sawars Quartet, który wykonał utwory Stanisława Moniuszki, a prowadziła ją Magda Mołek.

– Przez te osiemnaście lat nagrodziliśmy 81 twórców, tworzących i mieszkających na Mazowszu. Ludzi, bez których kultura polska, kultura na Mazowszu byłaby znacznie uboższa – przypomniał Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tegoroczna uroczystość (…) jest uroczystością wyjątkową, bo osiemnastą. Wyjątkowi są także i nominowani, i laureaci. I wyjątkowo trudna była praca naszych kapituł – dodał.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, powiedział: „Bez wątpienia tym, co odciska niezwykłe piętno na naszym życiu i na naszym rozwoju jest obszar kultury. I Mazowsze jest tym swoistym obszarem bogactwa w tej dziedzinie” i dodał: „Wierzę głęboko, że Mazowsze będzie nadal źródłem twórczości, twórców, którzy będą ważni nie tylko z punktu widzenia rynku, ale Polski, Europy, świata. Bo przecież wśród tych 81 dotychczas nagrodzonych są też nazwiska o renomie światowej”.
Nagrody im. Norwida, ustanowione przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, są przyznawane od 2002 roku w czterech kategoriach: literatura, sztuki plastyczne, muzyka i teatr. W 2005 roku powołano kapitułę Nagrody im. Norwida „Dzieło życia” przyznawanej „za całokształt twórczości” artyście zamieszkującemu Mazowsze. W ubiegłym roku jej laureatem był pianista Piotr Paleczny.
Organizatorem uroczystości i fundatorem nagród jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a jego partnerem organizacyjnym był Mazowiecki Instytut Kultury.

 

Podaj dalej
Autor: (fran), fot. Rafał Latoszek